UMØTT BEHOV: – Selv om det har blitt gjort fremskritt i behandlingen av anemi for pasienter med myelodysplastisk syndrom, gjenstår det fortsatt et signifikant behov for nye og bedre førstelinjebehandlinger for pasienter med transfusjon-avhengig MDS, sier Noah Berkowitz i BMS. Foto:

UMØTT BEHOV: – Selv om det har blitt gjort fremskritt i behandlingen av anemi for pasienter med myelodysplastisk syndrom, gjenstår det fortsatt et signifikant behov for nye og bedre førstelinjebehandlinger for pasienter med transfusjon-avhengig MDS, sier Noah Berkowitz i BMS.

Foto:

BMS lyktes i studie med medisin mot benmargssvikt-syndrom

Luspatercept-aamt (Reblozyl), som regnes som den første såkalte erytroid-modningsagenten, møtte både primær- og sekunddærendepunkter i førstelinjebehandling av flere typer pasienter med myelodysplastisk syndrom.

Publisert

Legemidlet demonstrerte svært statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i rød blodcelle-transfusjonsuavhengighet (RBC-TI) med samtidig hemoglobin-økning i førstelinjebehandling av voksne pasienter med svært lav-, lav- eller mellomliggende risiko myelodysplastisk syndrom (MDS) som krever RBC-transfusjoner, skriver Bristol Myers Squibb (BMS)

Behov for nye og bedre behandlinger

Resultatene fra Commands, en åpen, randomisert fase 3-studie, baserte seg på en prespesifisert interimanalyse som ble gjennomført av en uavhengig evalueringskomité.

– Selv om det har blitt gjort fremskritt i behandlingen av anemi for pasienter med myelodysplastisk syndrom, gjenstår det fortsatt et signifikant behov for nye og bedre førstelinjebehandlinger for pasienter med transfusjon-avhengig MDS. Vi er fornøyde med de positive resultatene fra Commands-studien, og vi ser frem til å presentere disse viktige dataene, sier Noah Berkowitz, direktør for hematologisk utvikling i BMS.

Selskapet melder at de nå vil gjennomføre en full gjennomgang av dataene fra Commands-studien og jobbe med utprøvere for å kunne presentere detaljerte resultater på en kommende medisinsk konferanse. De skal også diskutere resultatene med helsemyndigheter.

Allerede godkjent

Reblozyl utvikles og kommersialiseres gjennom et globalt samarbeid med MSD, etter at MSD kjøpte opp Acceleron Pharma i november 2021. Legemidlet er per i dag godkjent i USA som behandling av følgende sykdommer/tilstander:

  • Anemi i voksne pasienter med betathalasssemi som krever jevnlige transfussjoner av røde bloddceller
  • Anemi etter å ha feilet på behandling med en erytropoiese-stimulerende agent, og ssom krever to eller flere røde blocelleeneheter over åtte uker, i voksne pasienter med svært lav- til mellomliggende risiko-myelodysplastisk syndrom med ringsideroblaster (MDS-RS) eller med myelodysplastisk/myelpproliferativ neoplasma med ringssideroplaster og trombocytose (MDS/MPN-RS-T).
Powered by Labrador CMS