BEHOV FOR OMSTRUKTURERING: – Fokus i selskapet har de siste årene endret seg fra produkter og legemidler til bruk i allmennpraksis, til mer spesialistrelaterte sykehusprodukter. Samtidig har en del funksjoner hos oss vært veldig sårbare, uten backup ved ferie og sykdom. Derfor har det vært behov for en mer robust organisasjon, sier Arnt Ove Hovden, daglig leder og medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim Norge. Bilder i montasje: Boehringer Ingelheim/skjermbilde fra Google Streetview. 

Foto:

Boehringer-sjef om nedbemanning: – Trist å si farvel til så mange

Boehringer Ingelheim Norge går inn i en ny organisasjonstruktur med selskapets danske kontor. 20 stillinger fjernes i Norge. – Det som skjer er leit, ingen tvil om det, sier daglig leder Arnt Ove Hovden.

Publisert

Mandag ettermiddag sendte Consilio Kommunikasjon, på vegne av legemiddelselskapet Boehringer Ingelheim, ut en pressemelding med tittel «Boehringer Ingelheim Norge styrker nordisk samarbeid».

I pressemeldingen fokuseres det på at det norske kontoret til legemiddelselskapet går inn i en ny organisasjonsstruktur med det danske kontoret, som vil styrke organisasjonen. Samtidig blir det klart lenger nede i pressemeldingen at omstruktureringen vil koste 20 ansatte jobben ved Boehringer Ingelheims norske kontor.

De kunderelaterte teamene for området Human Pharma vil bestå både i Norge og Danmark. Videre skriver selskapet at noen av ansatte de ansatte som neste år mister jobben, kan søke på nye stillinger hos Boehringer Ingelheim i København eller Amsterdam, ettersom «en del Human Pharma- og gruppefunksjoner, etter at de er konsolidert, blir ansvarlig for både Danmark og Norge, og vil bli drevet fra disse byene».

Sjefen må også finne ny jobb

Arnt Ove Hovden, daglig leder og medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim Norge, sier til DM Pharma at kuttene i Norge hovedsakelig går på ledelsesnivå.

– Ledelsen blir fra neste år sentralisert i København. Det vil bli igjen noen ledere på salg, en MSL-lead og en leder for ClinOps-organisasjonen, sier Hovden til DM Pharma.

Han bekrefter samtidig at han selv er én av de 20 som mister jobben i Boehringer Ingelheim Norge.

– Jeg vil fortsette i selskapet til utpå vårparten for å hjelpe til med å få denne prosessen i havn og få satt den nye organisasjonen. Etter det skal jeg videre til noe annet. Merete Off vil fungere i en dobbeltrolle som Country Lead i Norge og salgssjef.

Endret fokus i selskapet

– 20 ansatte mister jobben. Hvorfor velger man å vinkle det på at selskapet «styrker nordisk samarbeid»?

– For det første vil jeg si at for de 20 som dette gjelder, så er det som skjer leit, det er ingen tvil om det. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, og det blir trist å si farvel til så mange kolleger, sier Hovden, og fortsetter:

– Fokus i selskapet har de siste årene endret seg fra produkter og legemidler til bruk i allmennpraksis, til mer spesialistrelaterte sykehusprodukter. Samtidig har en del funksjoner hos oss vært veldig sårbare, uten backup ved ferie og sykdom. Derfor har det vært behov for en mer robust organisasjon som vil stå seg bedre fremover.

Boehringer Norge-sjefen påpeker at dette har ikke vært en økonomisk motivert endring.

– Det skjer også endringer i andre land på ulike nivå. Vi kommer til å få en del sentraliseringsgevinster. En annen grunn til at vi slår oss sammen med Danmark er erfaringer med vår dyrehelsedivisjon, som globalt er den nest største Animal Health-organisasjonen i verden. Den har blitt ledet fra Danmark i mange år, og vi har benyttet oss av erfaringene i utviklingen av den nye organisasjonen. Nå vil vi får en mer trimmet organisasjon.

Åpner muligheter i utlandet

– Dere skriver at noen ansatte kan søke på stillinger hos selskapet i Danmark og Amsterdam. Er ikke det en fattig trøst når man mister jobben her i Norge?

– Samtidig som vi vet at det nå blir færre stillinger her i Norge, så vet vi at noen hos oss kan være interesserte i å fortsette karrieren sin i utlandet. Vi er midt i prosessen nå, og vet derfor ikke hvor mange som vil takke ja til et slikt tilbud. Men for de som har muligheten til det, vil det kunne være et spennende karrieresteg. Disse stillingene vil heller ikke lyses ut, men blir tildelt de som blir overflødige her i Norge, sier Hovden.

– Hvordan ser tiden ut hos dere nå fremover?

– Det er lang oppsigelsestid, og utover vinter-vår 2023 vil vi gradvis bli færre.

– Hvordan har de ansatte blitt involvert i denne prosessen?

– Vi har et arbeidsmiljøutvalg som vi har drøftet selve prosessen med. Hele organisasjonen har vært kjent med planene siden månedsskiftet april-mai i år, og vært kjent med at det foregikk arbeid for å stramme opp organisasjonen. Vi har også vært bevisste på at vi har fulgt alle de juridiske spillereglene i drøftelsene med arbeidsmiljøutvalget, sier Hovden.

Powered by Labrador CMS