VENTER PÅ REFUSJONSSVAR: – Pfizer søker nå refusjon for migrenepasienter som har episodisk migrene med mellom 4 og 14 migrenedager per måned. Dette er pasienter som ikke oppfyller kriteriene for kronisk migrene, som vil kunne få CGRP-injeksjon på individuell refusjon, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge. Arkivbilde: Lasse Moe

Foto:

Dette kan bli målgruppen for Pfizers orale CGRP-hemmer

Nylig lanserte Pfizer den første orale CGRP-behandlingen mot migrene i Norge, rimegepant (Vydura). I første omgang vil selskapet søke refusjon for pasienter som ikke oppfyller kravene for kronisk migrene, opplyser kommunikasjonssjef Joachim Henriksen.

Publisert

Calcitonin GenRelatert Peptid (CGRP) er et nytt behandlingsprinsipp innen migrene. Det har frem til nå vært tre ulike CGRP-hemmere på markedet: Aimovig (erenumab) fra Novartis, Ajovy (fremanezumab) fra Teva og Emgality (galkanezumab) fra Eli Lillly. Individuell stønad på blå resept ble innført i desember 2019 for disse tre legemidlene. Alle de tre legemidlene er injeksjonsbaserte.

Mandag denne uken ble det fjerde legemidlet,  Pfizers rimegepant (Vydura), lansert i Norge. Legemidlet har såkalt peroral formulering, og er en smeltetablett. Det er godkjent både som akutt og forebyggende behandling av migrene. Legemidlet er nå lansert i Norge, men det har foreløpig ikke fått forhåndsgodkjent refusjon.

Pfizer fikk preparatet med på kjøpet da de kjøpte opp biotekselskapet Biohaven Pharmaceuticals for over 100 milliarder kroner tidligere i år.

– Våre kliniske studier viser at Vydura har god effekt både i behandling av akutt migrene, og som forebyggende behandling. Migrene er et betydelig helseproblem for mange pasienter, og vi er glade for at denne behandlingen nå også er tilgjengelig for pasienter i Norge, sa Erik Hjelvin, medisinsk direktør for Pfizer Norge, i en uttalelse fra selskapet da legemidlet ble lansert mandag.

Dette må pasientene betale selv

Pfizer opplyser til DM Pharma at apotekenes maksimale utsalgspris (AUP) på Vydura er 544,80 kroner for en pakke med to tabletter. Det vil si at hver tablett i dag vil koste pasienten 272,40 kroner per tablett. Dette er prisen legemidlet har på hvit resept, ettersom det ennå ikke er innvilget refusjon for behandlingen. Én tablett brukes for å behandle ett migreneanfall.

Dersom CGRP-tabletten imidlertid skal brukes forebyggende, opplyser selskapet at det må tas én tablett annenhver dag. Det vil si 15 tabletter i måneden. Det vil gi en månedlig kostnad på 4086 kroner i måneden, og det vil koste pasienten 49 032 kroner for et helt år. Dette er den fulle prisen en migrenepasient selv må betale på hvit resept før eventuell refusjon kommer på plass.

Episodisk migrene i fokus

Kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge opplyser at selskapet har sendt inn søknad om refusjon for akutt behandling, og at de ogsså forbereder en refusjonssøknad for forebyggende behandling for pasienter med episodisk migrene.

HAR MOTTAT REFUSJONSSØKNAD: Legemiddelverket, her ved overlege Ingrid Aas.  Foto: SLV

Selskapet opplyser at de ikke kan vite når refusjon eventuelt vil være på plass.

– Pfizer søker nå refusjon for migrenepasienter som har episodisk migrene med mellom 4 og 14 migrenedager per måned. Dette er pasienter som ikke oppfyller kriteriene for kronisk migrene, som vil kunne få CGRP-injeksjon på individuell refusjon, sier Henriksen.

Får ikke refusjon i år

Ingrid Aas, overlege ved Statens legemiddelverk (SLV), bekrefter overfor DM Pharma at de har nylig har mottatt dokumentasjon fra Pfizer på akutt behandlingsbruk av rimegepant, og at de nå venter på dokumentasjon om forebyggende bruk av legemidlet.

– Vi kan ikke si noe nærmere om når saksbehandlingen starter eller når eventuell refusjon vil bli klart, men det blir i alle fall ikke i år, sier Aas.

Hun sier at det på generelt grunnlag er positivt at det kommer nye legemiddelformer, i dette tilfellet med tablett som alternativ til injeksjon.

– Det kan gjøre det enklere for noen pasienter å bruke det. Men det er kriteriene ressursbruk, nytte og alvorlighet som vurderes når det skal besluttes om et legemiddel får offentlig finansiering (refusjon), ikke legemiddelform, sier hun.

Powered by Labrador CMS