GJORT GODT ARBEID:– Dette viser at europeiske retningslinje-initiativer og nasjonale kampanjer som promoterer forsiktig bruk av antibiotika i dyr har positiv påvirkning, sier EMAs sjef for veterinærmedisin-divisjonen. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

EU-salget av antibiotika til dyr halvert på ti år

Mellom 2011 og 2021 ble totalsalget av antibiotika til dyr i EU/EØS-landene reduert med 47 prosent, til det lavete nivået som noensinne er registrert.

Publisert

Det er den årlige EMA-rapporten «European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption» (ESVAC) som viser den dramatiske nedgangen i salget av antibiotika til dyr. Dataene er hentet fra 25 land i EU/EØS-området.

Også nedgang på humansiden

I tillegg viser rapporten at salget av antibiotika-klasser som regnes ssom kritisk viktige for mennesker også hadde en betydelig reduksjon mellom 2011 og 2021. Disse stod kun for 5,5 prosent av det totale salget av antibiotika i EU/EØS i 2021. Salget av tredje- og fjerdegenerasjon cephalosporiner falt med 38 prosent, polymyxiner med 80 prossent, fluoroquinoloner med 14 prosent og andre typer quinoloner med 83 prosent. Dette er antibiotika som skal brukes med forsiktighet for å sikre deress fortsatte effekt.

– Positiv påvirkning

Ivo Claassen, sjef for EMAs divisjon for veterinærmedisin, sier i en kommentar fra EMA at de positive resultatene reflekterer innsatsen som veterinærer, bønder og farmasøytisk industri har gjort for å redusere bruken av antibiotika, for å igjen forhindre antibiotikaresistens.

– De viser også at europeiske retningslinje-initiativer og nasjonale kampanjer som promoterer forsiktig bruk av antibiotika i dyr har positiv påvirkning, sier han.

For første gang inkluderer rapporten også informasjon om fremgangen mot Europakommisjonens «Farm to Fork Strategy»-målsetting om å redusere salget av antibiotika for oppdrettssdyr og akvakultur i EU. I løpet av en treårsperiode mellom 2018 og 2021 oppnådde de 27 medlemstatene i EU en reduksjon på 18 prosent. Det er omtrent en tredjedel av målet om 50 prosent reduksjon innen 2030.

Slik håndterer Norge antibiotika

Norge har som de andre landene fått et eget avsnitt i rapporten, som nærmere beskriver bruken av legemidler og antibiotika til dyr.

«I Norge er alle veterinærlegemidler reseptbelagte, og blir generelt solgt i apotek som er forsynt av en legemiddelgrossist. Unntaket er medisinfôr, som dispenseres fra fôrmøller til fiskeoppdrettere. Veterinærer kan på generelt grunnlag ikke dispensere medisiner til dyr. Medisinfôr brukes ikke til matproduserende dyr, med unntak av oppdrettsfisk. Årsaken til dette er størrelsen på husdyrbestanden, som er vesentlig mindre enn i de fleste andre europeiske land», skrives det i rapporten.

Videre påpekes det allikevel at massebehandling av husdyr med antibiotika er mulig i Norge, gjennom drikkevann eller sprayet på fôr gjennom en oral løsning eller pulver.

Powered by Labrador CMS