INSULINBYTTE I APOTEK: – Forståelsen min er at Legemiddelverket har bestemt seg for at dette skal skje. Da er spørsmålet hvordan vi kan gjøre det på tryggest mulig måte, sier Urd Andestad, leder i Farmaceutene. Foto:

INSULINBYTTE I APOTEK: – Forståelsen min er at Legemiddelverket har bestemt seg for at dette skal skje. Da er spørsmålet hvordan vi kan gjøre det på tryggest mulig måte, sier Urd Andestad, leder i Farmaceutene.

Foto:

Farmaceutene vil ha tjenesten «Diabetessjekk» hvis det blir insulinbytte i apotek

Fagforeningen for farmasøyter mener en injeksjonsveiledning i apotek bør innføres for diabetespasienter dersom biotilsvarende insulin blir satt på byttelisten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dette er saken:

Medisinbytte i apotek, også kalt generisk bytte, betyr i praksis at et apotek kan tilby pasienten et annet legemiddel med et annet navn, men med samme virkestoff og virkning, enn det legemidlet legen har skrevet på resepten. Målet med ordningen er å kunne tilby rimeligere alternativer, og dermed spare penger for både pasienten og folketrygden.Siden 2001 har ordningen kun omfattet bytte mellom original- og generisk preparat for syntetiske legemidler. Et enstemmig Storting vedtok før sommeren å endre apotekloven, slik at bytte i apotek nå også blir mulig for biotilsvarende legemidler. Lovendringen tredde i kraft 1. juli i år.I første omgang skal Legemiddelverket vurdere legemidler som brukes i forbindelse med assistert befruktning, beinskjørhet og diabetes (insulin). Det vil tas en beslutning om å sette legemidlene på byttelisten i løpet av høsten.Kilde: Legemiddelverket og HelseNorge

Forslaget kommer frem i et høringssvar fra fag- og profesjonsforeningen Farmaceutene, som svar på et høringsnotat om opptak av flere insulinpreparater på apotekenes bytteliste.

– Hverken et ja eller nei
Farmaceutene skriver innledningsvis at det er en del praktiske aspekter ved bytte av biotilsvarende insulin som foreningen mener ikke er tilstrekkelig belyst.

«All den tid farmasøyter ikke har mulighet for å reservere pasienten fra slikt bytte ved ekspedisjon for å sikre riktig legemiddelbruk, er Farmaceutene skeptiske til opptak av insulin på bytteliste», skriver de i høringssvaret.

– Er dere for eller imot insulin på byttelisten i apotek?

– Det er hverken et ja eller nei. Forståelsen min er at Legemiddelverket har bestemt seg for at dette skal skje. Da er spørsmålet hvordan vi kan gjøre det på tryggest mulig måte. Der har vi forslag til hvordan det kan gjøres tryggere enn det forslaget som foreligger i dag, der det legges til grunn at dette skal gjøres innenfor vanlig apotekavanse, sier foreningens leder Urd Andestad til DM Pharma.

Ønsker injeksjonsveiledning i apotek
Farmaceutene påpeker i sitt høringssvar at konsekvensene av feilbruk av ulike ferdigutfylte insulinpenner potensielt kan være livsfarlige, enten ved for høy eller lav dose. De viser deretter til hvordan en analyse av 488 inhalasjonsveiledninger viste at andelen astmapasienter med feilfri inhalasjonsteknikk økte fra 8 til 72 prosent etter at inhalasjonsveiledning ble innført som tjeneste i apotek.

«Vi foreslår at det legges til rette for en tilsvarende «Diabetessjekk», slik at riktig legemiddelbruk oppnås og pasientsikkerheten ivaretas», skriver foreningen.

Må være betalt tjeneste
Andestad påpeker overfor DM Pharma at forslaget om en injeksjonsveiledning kun er et forslag ennå, og at det ikke er noen tjeneste som er utviklet.

– Man får en takst for å utføre et definert arbeid. Apotekene har høyere avanse på trinnpris på grunn av større forhandlingsrom, som gir bedre innkjøpsavtaler, men avansen vil fremdeles ikke være nok for å erstatte det arbeidet vi mener trengs for å kunne gjøre et trygt bytte av insuliner i apotek, sier hun. 

Samtidig bruker Farmaceutene anledningen til å fremheve virkestofforskrivning som et bedre alternativ til tradisjonell preparatforskrivning med merkenavn.

«Per i dag er det ikke tilrettelagt for utveksling av meldinger mellom apotek og forskriver/lege om utlevert preparat. Vi mener dette vil klargjøre kommunikasjonen knyttet til bytte av biotilsvarende og hindre misforståelser, samt at man kan forhindre at viktig tid går tapt når man forsøker komme i kontakt med forskriver».

Vil ha resevervasjonsrett for farmasøyter
Avslutningsvis skriver Farmaceutene at regler for begrenset bytte, som blant annet gjelder for enkelte legemidler for behandling av epilepsi og stoffskiftesykdom, også bør vurderes for insulin ved bytte.

«Oppsummert mener Farmaceutene tiltak som virkestofforskrivning, en mulighet for farmasøyten å kunne reservere mot bytte på pasientens vegne når det er risiko for feilbruk, direkte meldingsutveksling med forskriver om utlevert preparat, samt vurdere begrenset byttbarhet for insulinpreparater kan være med og bidra til økt pasientsikkerhet ved innføring av bytte av biotilsvarende insulin i apotek», skriver foreningen.

– Dere foreslår også innføring av reservasjonsrett for farmasøyter i apotek. Finnes det noen slike rettigheter i dag? Og hvorfor bør farmasøyter ha en slik rett?

–Nei, det finnes ikke.  Forslaget er ikke nytt, men det har aldri blitt gjennomført i praksis. Legene gjør en medisinsk vurdering knyttet til bytte, for eksempel knyttet til allergi mot innholdsstoffer. Så er det en del andre praktiske forhold knyttet til bruk av legemidler, som legen nødvendigvis ikke har oversikt over. Det kan for eksempel være at pasienten ikke får tablettene ut av blisterpakningen uten å ødelegge tablettene. Det er kunnskap legen ikke sitter på, og som de ikke skal sitte på, men det er en totalkunnskap om legemidlene som er lagt til farmasøytene, sier Andestad. 

Powered by Labrador CMS