REAL WORLD DATA: – Resultatene fra MEASURE-AD gir bredere bevissthet rundt den fortsatte byrden som personer som lever med atopisk eksem opplever hver dag, og rundt den potensielle linken mellom sykdomsalvorlighet, behandlingstilnærming og helhetlig påvirkning på pasientrapportert livskvalitet, sier utprøver for MEASURE-HD-studien.

Foto:

Ferske «real world data»- fra AbbVie på atopisk eksem

MEASURE-AD-studien, som gikk over tre år i 28 ulike land, har avdekket den kliniske, psykososiale og økonomiske byrden til pasienter med atopisk dermatitt som ikke får systemisk terapi.

Publisert

Resultatene fra studien ble presentert under den årlige European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)-kongresssen, som fant sted i Milano fra 7.-10. september.

Større problemer uten systemisk terapi

Gjennom analysen fra studien har forskerne avdekket at personer som lever med moderat til alvorlig atopisk dermatitt, altså atopisk eksem, og som ikke står på behandling med systemisk terapi, har større klinisk, psykososial og økonomisk byrde enn de pasientene som får systemisk behandling.

I tillegg tyder data fra studien på at mange pasienter som lever med atopisk dermatitt, er underbehandllet. Og at kun halvparten av pasienter som er kvalifiserte for systemisk terapi, faktisk får det.

En separat analyse fra studien viste også at bedre livskvalitet, i denne sammenhengen målt med Dermatology Life Quality Index (DLQI)-score, samt lavere score på sykdomsalvorlighet, var assosiert med lavere klinisk byrde og arbeidsbyrde.

– Bredere bevissthet

Juan Francisco Silvestre, dermatolog ved universitetssykehuset i Alicante, Spania, og utprøver for MEASURE-AD-studien, sier følgende i en uttalelse fra AbbVie:

– Resultatene fra MEASURE-AD gir bredere bevissthet rundt den fortsatte byrden som personer som lever med atopisk eksem opplever hver dag, og rundt den potensielle linken mellom sykdomsalvorlighet, behandlingstilnærming og helhetlig påvirkning på pasientrapportert livskvalitet.

Studien viser at gjennomsnittlig score for sykdomsalvorlighet, på tvers av seks ulike målinger, var høyere for pasienter som ikke fikk systemisk terapi. Den andelen av pasientene som ikke fikk noe som helst behandling, hadde høyest gjennomsnittlig score.

– Vi er stolte av å hjelpe til med å avansere forståelsen av «real world experience» for de som lever med atopisk dermatitt, å avdekke forskjeller i utfall og inspirere til innsats for å utvikle og levere terapier til pasientene, sier Chiedzo Mpofu, Vice President, Global Medical Affairs, Immunology i AbbVie, i en uttalelse.