HAR STARTET OPP BEMCENTINIB-DEL AV STUDIE: – Vi er glade for å være partnere med BerGenBio i oppstarten av denne studien, mens vi ser frem til å innrullere opp til 500 sykehusinnlagte covid-19-pasienter, sier professor og OUS-overlege Marius Trøseid, som er hovedutprøver for EU-SolidAct-studien. Her avbildet under et tidligere DM Arena HIV-seminar. Arkivbilde: Vidar Sandnes

Foto:

Første pasient innrullert i EU-studie med BerGenBio-medisin

Den første pasienten har nå fått AXL-hemmeren bemcentinib fra norske BerGenBio, i bemcentinib-delen av EU-SolidAct-studien med sykehusinnlagte covid-19-pasienter. – Kritisk viktig å ha bedre behandlingsmuligheter, sier hovedutprøver og OUS-overlege Marius Trøseid.

Publisert

EU-SolidAct-studien (kort for European Discovery for Solidarity: An Adaptive Pandemic and Emerging Infection Platform trial) er et pan-europeisk forskningsprosjekt som er designet for å utforske behandlingsmuligheter for sykehusinnlagte pasienter med covid-19 og andre smittsomme sykdommer.

Norsk overlege leder EU-studien

Infeksjonsoverlege og professor Marius Trøseid ved Oslo Universitetssykehus er hovedutprøver for EU-SolidAct-studien.

– Med stadig nye subvarianter som fortsetter å utvikle seg, er det kritisk viktig å ha bedre behandlingsmuligheter for å redusere sykehusopphold og stoppe sykdomsprogresjon. Vi er glade for å være partnere med BerGenBio i oppstarten av denne studien, mens vi ser frem til å innrullere opp til 500 sykehusinnlagte covid-19-pasienter, sier Trøseid i en uttalelse fra BerGenBio.

Bemcentinib ble plukket ut av en internasjonal gruppe med eksperter for å evalueres gjennom EU-SolidAct-plattformen i opp til 500 sykehusinnlagte covid-19-pasienter i en multisenter, randomisert, placebokontrollert fase 2-studie.

Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio, sier i en uttalelse at covid-19-infeksjoner og sykehusinnleggelser fortsatt er i utvikling grunnet nye virusvarianter og den forventede høst/vintersesongens påvirkning.

–      Det er behov for å identifisere nye og effektive terapier for sykehusinnlagte pasienter, og bemcentinib er en lovende behandlingsmodul for denne pasientpopulasjonen gjennom sin unike virkningsmekanisme: Den blokkerer viral inngang, stimulererer det medfødte immunsystemet og styrker reparasjon av lungevev.

Enda viktigere mener Olin det er at bemcentinib styrker type 1 Interferon-responsen, som forårsaker at cytokinene aktiverer immuncellene til å kjempe mot infeksjonen, uavhengig av spike protein eller mutasjon.

–      Basert på disse resultatene fra våre fase 2-studier og læring gjennom pandemien, er vi ivrige etter å ytterligere studere effekten av bemcentib i covid-19, og er svært glade for å nå ha randomisert den første pasienten inn i EU-SolidAct-plattformen.

EU-SolidAct-plattformstudien inkluderer 68 kliniske studiesteder i åtte land, og studien er sponset av Oslo universitetssykehus i samarbeid med Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (Inserm), Frankrike, og den non-profit, mellomstatlige organisasjonen European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN).