UTFORDRING MED SMERTESTILLENDE: Fra venstre: Overlege og professor Petter Borchgrevink (St Olavs/NTNU), overlege Sigurd Hortemo (SLV) og NRK-journalist Tormod Strand diskutere oksykodon og opioid-misbruk i USA og i Norge under Farmaasidagene. Alle bilder i montasje: Lars Brock Nilsen

Foto:

Førte til opioid-skandale i USA – slik er bruken av oksykodon i Norge

Flere viktige fagfolk tok under Farmasidagene for seg opioid-skandalen som har preget USA i en årrekke, og hvorvidt vi kan gå mot lignende tilstander her i Norge.

Publisert

FARMASIDAGENE, ULLEVÅL MEET, OSLO: Sesjonen «Oksykodon-skandalen» ble ledet av Joachim Henriksen, kommunikasjonssjef i Pfizer Norge, på slutten av Farmasidagenes første dag. Møtet omhandlet det langvarige misbruket i USA av det sterke og svært avhengighetsskapende smertestillende legemidlet oksykodon, for mange kjent under merkenavnet OxyContin.  Over 450 000 mennesker har dødd som følge av opioid-epidemien i USA.

– Oksykodon ble presentert som et opiod med såkalt «slow realease», som skulle gi de positive effektene av smertelindring og redusert risiko for misbruk. Det var en vakker idé, og noe mange leger drømte om og gjerne ville skulle være sant, sa Henriksen innledningsvis, før han ønsket velkommen til gravejournalist i NRK, Tormod Strand, som har fulgt opp saken fra norsk side.

Kynisk markedsføring

Strand ga deltakerne på Farmasidagene først et innblikk i den kyniske markedsføringen av preparatet i USA.

– Reklamene ble rettet mot fattige, avindustrialiserte områder i USA. Selv om dette er et kjempesterkt smertestillende legemiddel for kortvarig bruk, ble det aggressivt markedsført og solgt som et legemiddel mot langvarige smerter. Det er sikkert en god medisin mot kreftsmerter og andre akutte smerter. Problemet er at det ikke ble markedsført som det, sa Strand.

I en reportasjerekke har Strand og kolleger undersøkt hvor langt unna man her i Norge er amerikanske tilstander.

– Man ser en del faresignaler om økt avhengighet, overdoser og dødsfall. Det antas at det er mellom 5000-10000 personer i Norge som er avhengige av smertestillende legemidler. Overdoser grunnet bruk av smertestillende legemidler har faktisk blitt den vanligste årsaken til overdosedødsfall i Norge.

Journalisten pekte videre på at et sentralt poeng i markedsføringen var at svært få, faktisk mindre enn 1 av 100, ble avhengige.

– Da vi fant ut at nettopp denne formuleringen ble brukt om legemidlet på Felleskatalogen, ble vi veldig overraskede, og det ga grunnlag for vår første sak, som deretter viste en av reeportasjene som tidligere har blitt sendt på Dagsrevyen.

Dobling i antallet oksykodoon-resepter

Strand ble etterfulgt av Petter Borchgrevink, som er overlege og avdelingssjef ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs hospital, og professor ved NTNU. Han var invitert for å redegjøre for bruken av oksykodon i Norge.

– De helt konkrete tallene viser at bruken av oksykodon i Norge har gått voldsomt i været. 70 000 personer tar nå ut en resept eller flere på oksykodon i året. Det er en dobling i løpet av det siste tiåret. Når bruken av sterke opioider nå har en så stor økning, så er det oksykodon som er driveren, sa Borchgrevink.

Han påpekte allikevel at den totale opioidbruken i Norge kun har hatt en økning fra 10 til 10,5 prosent over samme tidsperiode.

– Det vi forskere synes er viktigst å se på, er de vedvarende brukerne som kan utvikle avhengighetssymptomer og risiko for overdosedødsfall. Men det er ikke så lett å se utifra denne statistikken. Vi har nylig fått nye forskningsmidler for å kunne følge med på den vedvarende bruken, sa overlegen.

Borchgrevink var klar på at økningen ikke på langt nær er så stor i Norge som den har vært i USA. Han pekte også på at han mente det var mer urovekkende å økningen i bruken av benzodiasepiner og z-hypnotika, da disse også kan være farlige og øker faren for overdose og dødsfall.

PRESENTERTE INDUSTRIENS RAMMER: Linn Camilla Svenningsen, Pfizer.

– Ikke på vei mot amerikanske tilstander

Sigurd Hortemo, overlege hos Statens legemiddelverk (SLV), viste til at overdosetallene nådde en topp i 2020, men at det var betydelig lavere tall igjen i 2021. En viktig endring som skjedde i 2019 var allikevel at gruppen «andre opioider» overtok som stoffgruppen ssom forårsaket flest overdosedødsfall.

– Men jeg mener at myndighetene har sett skriften på veggen og tatt grep. Min vurdering er at vi ikke er på vei mot amerikanske tillstander. Leger i Norge har et nøkternt forhold til bruk av opioider, vi har ingen markedsføring av opioider, og vi lever i et helt annet samfunn enn i USA, sa Hortemo, som la til:

– Vi har opplagt noe å lære av det som har skjedd: Utstrakt bruk av opioider er ikke lurt, og helsevesenet må ta vare på de som har blitt avhengige.

Avslutningsvis ble også industriens rammer for godkjennelse av legemidler og produktinformasjon presentert av Linn Camilla Svenningsen. Hun er leder av LMIs regulatoriske utvalg og Head of Regulatory Affairs, GRA – International, Pfizer AS.