ET STEG VIDERE: – Studien er et steg videre i forskningen på en hiv-kur, hvor man har testet et bra vaksineprodukt med god immunologisk effekt og hos noen også antiviral effekt, sier infeksjonsmedisiner og instituttleder Dag Kvale om Aelix og Gileads kliniske studie på en ny potensiell hiv-vaksine. Bilder i montasje: Vidar Sandnes/Getty Images

Foto:

Fremgang for mulig hiv-vaksine: – Fortsatt lang vei frem mot hiv-kur

Bruk av T-celle-vaksinekandidaten AELIX-HTI i Aelix-002-studien gjorde det mulig for noen studiedeltakere å klare seg over lengre perioder uten antiretroviral terapi (ART). – Et steg videre i forskningen på en hiv-kur, sier infeksjonsmedisiner og instituttleder Dag Kvale.

Publisert

AELIX-002-studien evaluerte sikkerhet, tolerabilitet, immunogenisitet (antigenets evne til å aktivere immunforsvaret red.anm.) og effekt av Aelix sin HTI T-celle-terapeutiske hiv-vaksine (DNA.HTI, MVA.HTI and ChAdOx1.HTI), i hiv-smittede som har fått tidlig behandling for sin sykdom. Studien møtte både sine primære og sekundære endepunkter for sikkerhet, tolerabilitet og immunogenisitet

Aelix skriver i en pressemelding at studieresultatene, i tillegg til å demonstrere mulighet for lengre tidsperioder uten ART, og støtter opp under bruken av HTI-vaksinen i en kombinert kurativ strategi for hiv. Studien ble gjennomført i samarbeid med Gilead Sciences.

En andre studie, som kombinerer vaksineterapien med Gileads utprøvende TLR7-agonist vesatolimod, har nå startet opp. Innrulleringen er fullført, og det er forventet at resultater vil være klare tidlig neste år.

– Sentral komponent i hiv-kur

DM Pharma har bedt Dag Kvale, infeksjonsmedisiner og instituttleder ved institutt for klinisk medisin, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), om å kommentere funnene fra studien.

– Konteksten her er «terapeutisk hiv-vaksine», eller immunisering av pasienter som er relativt nysmittede, som startet med effektive HIV-medisiner ganske tidlig etter smitte. Målet for denne forskningen er å finne en sentral komponent i hiv-kur. Nesten enhver hiv-smittet utvikler en kronisk HIV-infeksjon, fordi immunapparatet delvis svikter og ikke klarer å utrydde viruset, forklarer Kvale i en e-post.

Han skriver videre at en kur er et fremtids-scenario hvor en hiv-smittet kan leve med hiv eller, som Kvale kaller det «litt utopisk», kanskje kvitte seg med hiv, og være frisk uten behov for moderne hiv-behandling, som er antiretrovirale medikamenter.

– En helt nødvendig komponent av kur er å forsterke pasientens immunitet mot nettopp hiv, det vil si det som svikter tidlig etter smitte.

Gunstige protein-sekvenser

Så hva er den nye tilnærmingen som nå vurderes? Ifølge Kvale har hiv-forskerne valgt ut protein-sekvenser som de mener vil være gunstige å styrke, basert på deres tidligere forskning.

– Det andre er at kroppen tilføres ulike varianter av DNA-vaksiner som tas opp av pasientens celler som igjen lager protein-komplekset som immunsystemet ser. Artikkelen dokumenterer at en ganske kompleks protokoll med to doser av ulike DNA-vaksiner gir ny immunitet og er trygge hos pasienter som er ganske nysmittet og parallelt bruker vanlige, effektive hiv-medisiner som nesten komplett stopper virusproduksjonen i vaksineperioden.

I tillegg har protokollen ifølge Kvale lagt inn en periode hvor pasientene slutter med hiv-medisinene og ser hvordan kroppens immunsystem takler retur av virusproduksjon og infeksjonen.

– De viser at de vaksinerte klarer å være virus-frie eller har lave virus-nivå lenger enn uvaksinerte, dog ikke signifikant, og med stor spredning.

Det er egentlig som forventet, ifølge Kvale.

– Et 20 år gammelt arbeid viste at en «autovaksinasjon» hos helt nysmittede har omtrent tilsvarende effekt, hvor man startet og stoppet HIV-medisinene flere ganger med små doser av eget virus i korte perioder. Noen pasienter fikk bedre og bedre immunologisk kontroll – men ikke alle.

– Riktig å velge nysmittede pasienter

Oppsummert mener allikevel Kvale at studien er et steg videre i forskningen på en hiv-kur, hvor man har testet et bra vaksineprodukt med god immunologisk effekt og hos noen også antiviral effekt.

– I de terapeutiske hiv-vaksinene vi testet sammen med Bionor Immuno for 15 år siden, viste vi også «ny immunitet» og kortvarig gunstig effekt på immunologisk kontroll av viruset, men våre pasienter hadde et mer ugunstig utgangspunkt ved å ha startet HIV-behandling ganske sent. Det vet vi nå reduserer sannsynlighet for god vaksine-effekt. I denne studien valgte man helt nysmittede pasienter som startet HIV-behandling tidlig. Det ville vi også gjort i dag.

Alt i alt er det antagelig fortsatt lang vei frem for en kur mot hiv, mener Kvale.

– Det kan eventuelt bli persontilpasset medisin. For flertallet av pasienter tilbyr vi i dag effektive hiv-medisiner så tidlig som mulig, og som gir god immunhelse og forhindrer videre smitte. Det er veldig bra og vel dokumentert.

Powered by Labrador CMS