INGE PERMITTERINGER: Fabrikksjef Jon Gabriel Noddeland ved GE Healthcare-fabrikkene i Lindesnes har merket godt til de høye strømprisene. – Men vi har ingen planer om å redusere aktivitet, hverken gjennom permitteringer eller reduksjon av produksjon, sier han. Bilder i montasje: GE Healthcare

Foto:

GE Healthcare på Lindesnes merker strømprisene– men redusert forbruk letter byrden

GE Healthcare-fabrikken på Lindesnes har hatt «noen titalls prosent» økning i strømkostnadene siden 2021. Men en 70 prosent reduksjon i strømforbruket siden 2004 hjelper i dag stort.

Publisert

GE Healthcares fabrikker på Lindesnes produserer grunnsubstanser til kontrastmidler som brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg, skriver selskapet på egne nettsider.

– Vi kan ikke gå ut med alle detaljene, men selv om vi ikke regnes som en kraftkrevende industri, så bruker vi betydelige mengder med elkraft, ettersom vi har et såpass stort anlegg, sier Jon Gabriel Noddeland, fabrikksjef ved GE Healthcares produksjonsfabrikk på Lindesnes, til DM Pharma. 

Les også: «Forferdelig» år for Vistin Pharma - firedoblet strømkostnadene

Solid kostnadsøkning

Han forteller at avtalene selskapet har gjør at en del av kraftprisen er bundet, men noe er spotpriser.

– Vi kan vel si at vi har fått noen titalls prosent økning, altså en betydelig økning, fra 2021. Prisene begynte jo virkelig å øke i fjor høst, og utover våren i år har det bare vedvart, sier Noddeland.

Ingen planer om redusert aktivitet

Fabrikksjefen i Lindesnes kan allikevel si med sikkerhet at fabrikken ikke har noen planer om permitteringer av sine ansatte, i motsetning til det som skjer med de ansatte ved Palla Pharma-fabrikken i Kragerø.

– Utsiktene er gode med tanke på etterspørselen. Vi holder butikken åpen og produserer det vi kan. Vi er optimistiske for utsiktene, og vi har ingen planer om å redusere aktivitet, hverken gjennom permitteringer eller reduksjon av produksjon, sier han.

Kraftig reduksjon i strømforbruket

Samtidig har 18 år gamle lokale tiltak ved fabrikken gjort at GE Healthcare i Lindesnes står i en bedre situasjon enn de potensielt kunne gjort i 2022.

– Siden 2004 har vi redusert vårt relative energiforbruk med 70 prosent. Det er jo en god ting uansett, for vi har alle et ansvar for verden vi lever i, og god råvareutnyttelse er fint. Men det er gjør også at vi nå får en mindre smell enn vi ville gjort ellers.

– Hvilke tiltak har dere innført for å spare på energiforbruket?

– Energireduksjon ha blitt en viktig del av og prioritet i vår organisasjon. Vi har både endret og forbedret kjemiske prosesser, og vi harr installert nytt og mer energieffektivt utstyr, sier Noddeland.

– Et grønt regnestykke

– Dette må jo medført store kostnader for bedriften på kort sikt?

– For all del. Enhver investering er en prioritering av driftskostnadene. Men i den andre enden, og på ganske så kort sikt, så har dette blitt et grønt regnestykke, både energimessig og finansielt. Jeg mener det er et bevis på at «sustainability» og omsorg for miljøet også kan være god business, hvis man gjør det på rett måte. Men det krever en satsingsvilje, og en forventing om at det ikke alltid blir «payback» etter kort tid.