KAN BLI VIKTIG: – SoftOx-teknologien gir forventninger om en kostnadseffektiv form for sårbehandling, som også kan bli en effektiv løsning for behandling av multiresistente bakterier, som for eksempel MRSA, sier SofOx-direktør Geir Almås.

Foto: SoftOx Solutions

Gode studiedata for norsk sårbehandling - men nå trenger de mer penger

Nye data fra en fase 1-studie med SoftOx sin produktkandidat SoftOx Biofilm Eradicator (SBE) viser at sårbehandlingsproduktet er trygt og godt tolerert i pasientene. Men nå trenger selskapet mer penger på veien videre.

Publisert

Studien viser også at behandling med SBE reduserer bakteriekonsentrasjonen i kroniske leggsår. Selskapet skriver i en presse- og børsmelding at fase 1-studfien validerer SoftOx sin teknologiplattform for sårbehandling.

Forebyggende antiseptisk teknologi

SoftOx Solutions er et skandinavisk bioteknologiselskap. Selskapet har utviklet en antiseptisk teknologi, som forebygger og behandler biofilminfeksjoner i kroniske sår. Den samme teknologien har vist lovende resultater i behandlingen av lungeinfeksjoner og i desinfeksjon. SoftOx har 25 ansatte, har kontor på Fornebu og er børsnotert på Euronext Growth.

Selskapets produktkandidat er utviklet ved hjelp av to naturlige syrer. SEB skal kunne trenge gjennom biofilmen i bakterielt infiserte sår, og det er nettopp denne biofilmen som gjør at antibiotika i visse tilfeller ikke fungerer som behandling.

Christopher Burton, selskapets medisinske direktør, påpeker at en stor andel av kroniske sår hos diabetespasienter, som leggsår og fotsår, er kolonisert med flere bakterietyper i biofilm.

– Disse biofilmene er ugunstige for sårhelingsprosessen og er vanskelig å behandle med konvensjonelt antiseptisk middel og antibiotika, sier Burton.

Forventninger om kostnadseffektiv sårbehandling

Administrerende direktør i SoftOx, Geir Almås, sier i en uttalelse fra selskapet at de positive resultatene ytterligere tilfører klinisk dokumentasjon som validerer deres teknologiplattform.

– Det er omkring 40 millioner mennesker på verdensbasis som har kroniske sår. Kostnadene for behandling med legemidler og medisinsk utstyr er estimert til å koste omkring 600 amerikanske dollar per infeksjon. SoftOx-teknologien gir forventninger om en kostnadseffektiv form for sårbehandling, som også kan bli en effektiv løsning for behandling av multiresistente bakterier, som for eksempel MRSA, sier Almås.

Trenger penger - leter etter partner

Nå er SoftOx på leting etter potensielle strategiske partnere som kan være med på å ta deres produktkandidat gjennom de senere fasene av den kliniske utviklingen. Selskapet bemerker nemlig i pressemeldingen at de nå har en begrenset kapitalbeholdning, og at det på både kort og lang sikt er behov for å øke selskapets likviditet.

«Valideringen av teknologien gjennom resultatene i SBE-studien ventes å utgjøre en vesentlig mulighet knyttet til mulige partnerskap, investeringer og samarbeid. Et salg eller samarbeid om produktkandidaten ventes å gi et godt grunnlag for styrking av selskapets finansielle situasjon og aktivitet på lang sikt», skriver selskapet.