LOVENDE: Vedvarende høy vaksineeffekt ble også observert på tvers av en rekke pre-spesifiserte sekundærendepunkter, og GSK mener dette understreker påvirkningen vaksinekandidaten kan ha på de populasjonene som har størst risiko for alvorlige utfall grunnet RSV-infeksjon. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Gode studiedata for RSV-vaksinekandidat fra GSK – Kan bli historisk hvis godkjent

De positive resultatene fra en avgjørende fase 3-studie for selskapets vaksinekandidat mot Respiratorisk-syncytialt virus (RSV) viste blant annet en total vaksineeffekt på 82,6 prosent.

Publisert

Dataene, som skal presenteres på IDWeek 2022, viste total vaksineeffekt mot RSV-infeksjon i lavere luftveier (RSV-LRTD), i voksne 60 år eller eldre. Totaleffekten på 82,6 prosent var nok til at studiens nådde sitt primærendemål.

AReSVi-006 er en randomisert, placebokontrollert, observatør-blindet, multinasjonal fase 3-studie som ble gjennomført for å demonstrere effekten av en enkeltdose med GSKs adjuvante, utprøvende RSV-vaksine i voksne 60 år eller eldre. Omtrent 25 000 deltakere ble innrullert fra 17 ulike land.

Kan bli viktig for utsatte populasjoner

Vedvarende høy vaksineeffekt ble også observert på tvers av en rekke pre-spesifiserte sekundærendepunkter, og GSK mener dette understreker påvirkningen vaksinekandidaten kan ha på de populasjonene som har størst risiko for alvorlige utfall grunnet RSV-infeksjon.

Effekten mot alvorlig RSV-LRTD var 94, 1 prosent. Hos studiedeltakere med preeksisterende komorbiditeter, som underliggende kardiorespiratoriske og endokrinometabolske tilstander, var vaksineeffekt 94,6 prosent. 93,8 prosent effekt ble oversvert i vokne studiedeltakere mellom 70-79 år.

– Signfikant global byrde

– Dette er virkelig eksepsjonelle resultater, ettersom RSV fortsatt er en av de største smittsomme sykdommene som ennå ikke har en vaksine, til tross for 60 års forskning. Vi tror at vår vaksinekandidat, med den høye vaksineeffekten som demonstreres i denne avgjørende studien, potensielt kan hjelpe med å redusere den signifikante globale byrden ved RSV-assosierte sykdommer i eldre voksne. Dette inkluderer de som har størst risiko for alvorlige utfall grunnet deres alder eller underliggende komorbiditeter, sier Tony Wood, vitenskapelige direktør i GSK, i en uttalelse fra selskapet.

Selskapet skriver avslutningsvis at regulatoriske godkjenningssøknader, basert på fase 3-dataene, vil sendes inn i løpet av andre halvår 2022.