Årets rangering viser nok en gang GSK på topp på den totale ATMI-rangeringen, som vurderer de 20 største pharmaselskapene på tre områder: «Governance of Access», «Research and Development» og Product Delivery». Johnson & Johnson (Janssen) og Astra Zeneca har henholdsvis andre og tredjeplass på rangeringen. Skjermbilde: accesstomedicinefoundation.org

Foto:

GSK til topps på Access to Medicine-indeksen

Den uavhengige, investorfinansierte rapporten rangerer 20 av verdens største legemiddelselskaper på fremskritt for tilgang på legemidler i 108 lavinntektsland, og fokuserer på 83 prioriterte sykdommer med stor sykdomsbyrde.

Publisert

I forbindelse med rangeringen på Access to Medicine Index (ATMI) annonserer også selskapet at de planlegger å investere 100 millioner pund over de neste ti årene for å styrke helsesystemer og tilgangsinitiativer i lavinntektsland, skriver GSK i en pressemelding onsdag.

– Anerkjennelse av tiltakene vi gjør

Emma Walmsley, administrerende direktør i GSK, sier i en kommentar at selskapet er glade for å bli rangert øverst på ATMI for åttende gang på rad.

– Dette er en anerkjennelse av de tiltakene vi gjør for å komme sykdommene i forkjøpet og forbedre tilgang til medisiner og vaksiner i lavinntektsland, og jeg vil takke alle våre partnere for støtten.

GSK-direktøren påpeker at selskapet i dag har den største forsknings- og utviklingspipelinen i industrien som adresserer prioriterte sykdommer innen global helse, og at de har forpliktet seg til å investere én milliard pund over det neste tiåret forskning og utvikling på global helse.

– I tillegg til dette har vi i dag forpliktet oss til ytterligere 100 millioner pund over det neste tiåret for å hjelpe til med å bygge sterkere helsesystemer og tilgang i lavinntektsland.

Trekker frem flere tiltak

Rapporten understreker blant annet GSK og ViiV Healthcares tilgangsinitiativer, som har muliggjort tilgang til transformative medisiner og vaksiner for pasienter i lavinntektsland. Blant annet pekes det på at ViiV og Medicines Patent Pool (MPP) signerte tidenes raskeste, frivillige lisensieringsavtale utenfor den pandemiske settingen. Avtalen skulle sikre bedre tilgang på langtidsvirkende cabotegracvir som preeksponeringsprofylakse (PrEP) mot hiv i lavinntektsland og sub-Sahara Afrika.

Rapporten trekker også frem den nye Global Health Grouo, en ikke-kommersiell gruppe som har som mål å styrke pipeline-progresjon og tilgang på medisiner og vaksiner i lav- og lavere mellominntekstland. I tillegg nevnes en avtale mellom vaksinalliansen Gavi og UNICEF om forsyning av malariavaksinen Mosquirix, som er den første og eneste malariavaksinen som har blitt prekvalifisert av Verdens helseorganisasjon (WHO), for immunisering av barn i enedemiske land.