BYTTER JOBB: Hege Edvardsen trekker spesielt frem arbeidet med å fronte Norge som land for gjennomføring av av kliniske studier som noe hun tar med seg videre inn i GSK. – Nå kan jeg jobbe med dette mer målrettet inn mot egen organisasjon i GSK. 

Foto: Vidar Sandnes

Hege Edvardsen forlater LMI – skal lede kreftteam i GSK

Hege Edvardsen forlater legemiddelindustriforeningen LMI etter tre år som seniorrådgiver. Nå skal hun lede det medisinske onkologiteamet i GSK Norge. – Jeg er en utålmodig sjel som stadig vil lære nye ting.

Publisert

Da Edvardsen begynte i Legemiddelindustrien (LMI) for tre år siden, kom den erfarne kreftforskeren fra stillingen som skandinavisk forskningssjef i AbbVie. Nå vender hun tilbake til industrien og en av LMIs medlemsforeninger, nemlig GSK.

– Jeg er jo egentlig en litt sånn fagnerd, og arbeidet i LMI de siste tre årene har jo på mange måter vært langt unna faget ved at jeg jobber med en annen del av saksbildet enn den medisinske og operasjonelle delen i firmaene. I den senere tid har jeg begynte å kjenne på savnet etter mer kontakt med faget. I tillegg er jeg er en utålmodig sjel, og det tar jo litt tid å få endret prosesser i det offentlige, sier Edvardsen med et smil.

Klar for GSK

Nå skal den doktorgradsutdannede molekylærbiologen lede det medisinske teamet innen onkologi i GSK Norge.

– Mye av arbeidet vil jo handle om å bygge opp og støtte teamet, og å fungere som en fagekspert på området. I medisinsk avdeling vil vi jobbe tett med det som kommer i pipeline, og medisinsk avdeling er sterkt involvert i å legge tilrette for nye lanseringer, følge opp pågående kliniske studier, bygge forskningssamarbeid og legge tilrette for å flere kliniske studier i Norge også, forhåpentligvis.

Edvardsen er langt fra ukjent med kreftområdet. Hun har blant annet jobbet 13 år på Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet, hvor hun tok en doktorgrad. I både doktorgrad og videre forskning var fokuset for arbeidet sammenhengen mellom genetisk variasjon og effekt og bivirkninger av kreftbehandling.

Fokus på kliniske studier

– Hva er det viktigste du tar med deg fra LMI inn i din nye jobb?

– Da jeg fikk tilbud om å komme til LMI, handlet det for meg mye om at jeg kunne lære noe nytt. Jobben har gitt meg innsikt i hvordan systemet fungerer, hvordan man jobber for å løfte ting inn i den politiske diskusjonen, og hvordan vi kan øke samarbeidet mellom aktørene i systemet, både offentlig og privat.

Edvardsen trekker spesielt frem arbeidet med å fronte Norge som land for gjennomføring av av kliniske studier.

– Nå kan jeg jobbe med dette mer målrettet inn mot egen organisasjon i GSK. Det er allerede to andre dyktige personer som jobber med det medisinske onkologiteamet, og jeg gleder meg til å få til et godt samarbeid med disse.

Edvardsen begynner i GSK 1. februar. Før det er det flere oppgaver hun skal få gjennomført før hun forlater LMI.

– Det jobbes med en ny strategi for persontilpasset medisin, og den skal vi hjelpe med å få ut, opp og frem. Ellers skal vi rundt og besøkte alle de nye NorTrials-sentrene, der vi skal bygge relasjoner, forhøre oss om interesse fra firmaene og hva de eventuelt trenger fra oss. Sammen med mine nordiske kolleger skal vi også prøve å kartlegge og bistå for å gjøre det lettere for pasienter å reise mellom land for å delta i kliniske studier. Så det er absolutt nok å holde på med, sier Edvardsen.