NYTT KONSEPT: – Vi har sterk tro på at intranasale vaksiner kan gi store fordeler ssammenlignet med injiserbare vaksiner, sier Intravacc-sjef Jan Groen. Illustraqsjonsbilde: Getty Images

Foto:

Intravacc skal evaluere intranasal covid-19-vaksine

Avaac 10, en intranasal boostervaksine-kandidat mot SARS-CoV-2-viruset, skal evalueres i en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase 1-studie.

Publisert

To doser av boostervaksinekandidaten skal gis til 36 frivillige. Det er forventet at midlertidige data fra studien vil være klare i første kvartal 2023, skriver det nederlandske selskapet i en pressemelding onsdag.

Intravacc beskriver seg selv som en verdensleder innen translasjonsforskning (medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning red.anm.)- og utvikling av prevantive og terapeutiske vaksiner. Selskapet er en såkalt kontraktsforsknings- og utviklingsorganisasjon (CDMO) innen smittsomme sykdommer og terapeutiske vaksiner.

Basert på egen teknologi

Vaksinekandidaten Avaav 10 baserer seg på selskapets proprietære ytre membrabvesikkel (OMV)-plattformteknologi. Dette er ssfæriske partikler med såkalt intrinsisk immun-stimulerende egenskaper. OMV-ene kan rigges med immunogeniske petider og/eller proteiner som stimulerer effektiv og adaptiv immunitet.

Fase 1-studien, som nylig startet opp ved et klinisk senter i Australia, vil evaluere tolerabilitetet, sikkerheten og immunogenisiteten til den intranasale vaksinekandidaten. Den randomiserte, dobbeltblindede placebo- og OMV-kontrollerte studien vil inkludere 36 friske mannlige og kvinnelige studiedeltakere mellom 18-55 år, som er IgG-seropositive for SARS-CoV-2-viruset. Studiedeltakerne fikk få to intranasale doser med tre ukers mellomrom. Én gruppe vil få en lav dose, og én gruppe vil få en høyere dose. Begge grupper vil følges opp i seks måneder etter vaksinasjon.

– Viktig milepæl

Studien skal også evaluere Avaav 10s evne til å indusere en immunrespons ved å måle IgA- og IgG-antistoffer, nøytraliserende antistoffer, mukosal immunitet og cellulær immunitet og cellulær immunitet. Studien vil gjennomføres fra september 2022 til juni 2023.

– Dette er en veldig viktig milepæl i utviklingen av vår intranasale OMV-baserte vaksine. Vi har sterk tro på at intranasale vaksiner kan gi store fordeler ssammenlignet med injiserbare vaksiner, og vi er spente på å nå ta vårt vaksinekonsept til neste steg og støtte vår CDMO-virksomhet, sier Dr. Jan Groen, administrerende direktør i Intravacc, i en uttalelse fra selskapet.

Powered by Labrador CMS