FÅR STIPEND FOR ANTIBIOTIKAFORSKNING: – Det er stor politisk interesse rundt dette, men kommersielt har det vært en avmålt stemning, ettersom det er en viss økonomisk risiko knyttet til at antibiotika brukes når behovet melder seg, sier professor Jan Terje Andersen om antistoff-forskningen som han nå får «Distinguished Innovator»-stipend fra Novo Nordisk-fondet for å forske på. 

Foto: Moment Studio

Jan Terje Andersen får prestisjestipend fra Novo Nordisk-fondet

OUS-forsker Jan Terje Andersen er én av tre forskere, og den første ikke-danske forskeren, som har blitt tildelt et treårig innovasjonsstipend på seks millioner danske kroner fra Novo Nordisk Foundation.

Publisert

Novo Nordisk Foundation skriver i en artikkel på egne nettsider at det er professor Jan Terje Andersen ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo, professor Olli Pentikäinen ved Universitetet i Turku, Finland) og professor Ali Salanti ved Universitetet i København som blir såkalt «innovasjonsambassadører» for Novo Nordisk Foundation, og får hver sine treårige forskningsstipender på seks millioner danske kroner.

Dette er første gang stipendet har blitt delt ut til forskere som bor utenfor Danmark.

Designer antistoffer mot antibiotikaresistente bakterier

Forskningsstipendet «Distinguished Innovator» ble etablert for å gi forskere den nødvendige tiden og muligheten til å utforske det kommersielle potensialet i en nylig forskningsoppdagelse, samtidig som de fortsatt er ansatt ved sin daglige forskningsinstitusjon.

Jan Terje Andersen har fått stipendet for å kunne utforske nye og innovative måter å designe antistoffer på for at de kan kjempe mot antibiotikaresistente bakterier. Novo Nordisk Foundation skriver følgende:

«Jan Terje Andersens vil gjennom sin forskning benytte seg av hans ekstensive kunnskap om å designe antistoffer for å kunne utvikle nye typer som effektivt kan drepe disse bakteriene. Den samme typen tilnærming kan også brukes for å utvikle antistoffer som bekjemper kreft. Jan Terje Andersen vil bruke avansert bioteknologi, celleeksperimenter og musestudier med mål om å transformere banebrytende forskning til skreddersydde nye antistoffer».

– Nettopp dette jeg brenner for

Andersen sier til DM Pharma at innovasjonsstipendet er en åpen utlysning som fondet lyser ut én eller to ganger i året.

– Da jeg så denne utlysningen, tenkte jeg med én gang at denne må jeg søke på. Novo Nordisk-fondet har en klar strategi knyttet til arbeid for å promotere og eksemplifisere hvordan man tar i bruk forskningsresultater i innovative kommersialiseringsløp innen helse. Det er nettopp dette jeg brenner for og som jeg jobber med i det daglige, som professor i biomedisinsk innovasjon. Så det var gøy å høre at jeg fikk denne tildelingen sammen med de to andre forskerne, sier Andersen.

Utover innovasjonsstipendet fra Novo Nordisk-fondet er Andersen og forskningsgruppen hans nå tidlig ute med å søke samarbeid med industriaktører som ønsker å ta risiko.

Innovasjonsstipendet vil ifølge Andersen finansiere to fulltidsstillinger i laben over tre år, som nå snart vil lyses ut.

Alvorlig verdenssituasjon

– Hva kan du fortelle om forskningsprosjektet dere nå får midler til?

– Vi har nå et program i laben der vi utvikler antistoffer som vi skreddersyr for å angripe antibiotikaresistente bakterier. Det er stor politisk interesse rundt dette, men kommersielt har det vært en avmålt stemning, ettersom det er en viss økonomisk risiko knyttet til at antibiotika brukes når behovet melder seg, sier Andersen.

Han legger ikke skjul på at vi nå står i en alvorlig situasjon: En The Lancet-artikkel fra i fjor viste til at verdenssamfunnet nå ligger på rundt én million årlige dødsfall som kan knyttes til antibiotikaresistente bakterier. I tillegg er det gjort estimater som viser til at 300 millioner mennesker kan dø av slike infeksjoner i løpet av de neste tredje årene dersom det ikke gjøres tiltak.

– I laben jobber vi med kreftrelaterte prosjekter, og vi har sett at mange av kreftpasientene går på antibiotika fordi de ofte får infeksjoner. Generelle antibiotika forstyrrer bakteriefloraene og setter de ut av spill. Vår strategi er å skreddersy behandlingene for hver type bakterie, for å utvikle et potensielt legemiddel som kan angripe de farlige bakteriene uten å forstyrre bakteriefloraene utover det, sier professoren.

Én av 12

Etter denne ukens stipendtildeling er det nå 12 forskere som har fått tittelen «Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator». De første stipendene ble delt ut i 2020.

I tillegg til Andersen fikk to andre forskere stipend fra Novo Nordisk-fondet. Olli Pentikäinen får sitt stipend for arbeid med å utvikle en dataplattform som kan identifisere protein-protein-interaksjoner. Ali Salanti får sitt stipend for forskning på hvorvidt nyoppdagede karbohydrater på overflaten til kreftcellene kan bli et «target» for terapier mot mange krefttyper.