GÅR IKKE VIDERE MED SAK: – Lekkasje av konfidensielle opplysninger kunne og burde vært unngått. Vi er likevel positive til at Sykehusinnkjøp vil gjennomgå rutinene sine og se på forbedringer slik at dette ikke skjer igjen, skriver Janssen Norge-sjef Mario Klesse (t.v) i en e-post til Dagens Medisin. Her avbildet i Sør-Rogaland tingrett under rettssaken. I bildet er også MSD Norge-sjef Muhammed Ali.

Foto: Michael Simonsen

Janssen forfølger ikke prislekkasje-sak videre

Det bekrefter daglig leder i Janssen Norge, Mario Klesse, i en e-post til DM Pharma. – Vi er positive til at Sykehusinnkjøp vil gjennomgå rutinene sine, sier han.

Publisert

Torsdag ble det kjent at Sykehusinnkjøp fikk medhold av Sør-Rogaland tingrett, etter rettssaken mellom dem og de to legemiddelselskapene MSD og Janssen. De to selskapene ba tidligere i år om en midlertidig forføyning for tildelingen av årets onkologianbud. Bakgrunnen prislekkasjer på selskapenes legemidler i forkant av anbudet, noe de to selskapene mente burde ugyldiggjort anbudsresultatet. Rettssaken gikk over fire dager i Stavanger for noen få uker siden.

Mario Klesse, daglig leder i Janssen Norge, ga torsdag først denne korte kommentaren til Dagens Medisin.

«Vårt fokus er fortsatt å bidra til et forutsigbart og bærekraftig anskaffelsessystem, som legger til rette for rask tilgang til ny behandling for norske pasienter og helsevesen. Vi gjennomgår nå dommen nærmere og vurderer eventuelle neste skritt.»

– Kunne og burde vært unngått

Nå har selskapet imidlertid kommet med ytterligere kommentarer til kjennelsen, der de blant annet skriver at de har valgt å ikke forfølge saken videre.

– Vi tar kjennelsen til etterretning, og registrerer at tingretten har konkludert med at taushetsplikten er brutt og at prislekkasjer generelt kan forstyrre anbudsprosesser. Lekkasje av konfidensielle opplysninger kunne og burde vært unngått. Vi er likevel positive til at Sykehusinnkjøp vil gjennomgå rutinene sine og se på forbedringer slik at dette ikke skjer igjen, skriver Klesse i en e-post.

Går ikke videre med saken

Han poengterer at selv om selskapet er uenige i hvordan denne saken burde vært håndtert, så ønsker de nå fokus på felles interesser fremover.

– Derfor har vi valgt å ikke forfølge saken videre, skriver Janssen Norge-sjefen, og legger til:

– Vi ønsker å understreke at vår prioritet er å gi norske pasienter og helsetjenesten rask tilgang til nye medisiner, og et velfungerende anskaffelsessystem er viktig for å få til dette. 

Klesse understreker imidlertid at denne saken viser hvor sårbart systemet kan være når pris er det avgjørende tildelingskriteriet i et anbud, og at man ikke hensyntar andre aspekter.

– Janssen vil samarbeide om å forbedre rammeverket for anbud og innlemme flere kvalitative kriterier enn bare pris.