FLERE ÅRSAKER TIL ØKNING: – Jeg tror flere faktorer kan spille inn: Det er mer fokus på akne som en sykdom som påvirker livskvaliteten til pasienten vesentlig, vi har bred erfaring i behandling av pasienter med isotretinoin og vi har gode rutiner i oppfølgingen av pasientene, sier OUS-overlege Teresa Løvold Berents. 

Foto: Vidar Sandnes

Kraftig økning i bruk av aknemedisin – SLV advarer

Siden 2004 har antallet brukere av isotretinoin, et legemiddel brukt i behandlingen av alvorlig akne (kviser), nesten tidoblet seg. SLV advarer mot økt risiko for fostermisdannelser. – Vanskelig å si sikkert hva som er årsaken til økningen, sier OUS-dermatolog Teresa Løvold Berents.

Publisert

Nyheten om den økende bruken av legemidlet står i Legemiddelverkets (SLV) digitale nyhetsbrev «Nytt om legemidler – nr 16 2022», som nylig ble publisert på legemiddelmyndighetens nettsider.

Isotretinoin brukes som behandling av alvorlige former for akne der annen behandling ikke er tilstrekkelig, men det er ikke fritt for bivirkninger. Risikoen for fosterskader øker nemlig dersom gravide kvinner bruker medisinen.  

Fra 2500 til 22 500 brukere

Nå viser tallmateriale som SLV har fått hentet ut fra Reseptregisteret at det totale antallet aknepasienter som får utskrevet og bruker legemidlet er nærmest tidoblet fra 2004, da antallet var rundt 2500 pasienter, til 2020, da antallet pasienter som fikk isotretinoin var rundt 22 500. Samtidig viser statistikken at det nå er langt flere kvinner enn menn som bruker legemidlet. 2014 var det første året der kvinnenes bruk av Isotretinoin gikk forbi mennenes.

SLV påpeker at legemidlet er svært tetratogent (Faktor som fremkaller fostermisdannelser red.anm.), og at det ikke skal brukes under graviditet. Ifølge SLV er det derfor utarbeidet et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Kvinnen skal blant annet følges opp med månedlige graviditetstester og bruke sikker prevensjon. Fertile kvinner skal kun få utlevert isotretinoin for 30 dagers behandling per resept, og reseptene skal kun være gyldige i syv dager etter utstedelse.

– Flere faktorer kan spille inn

– Hva kan være årsaken til en nærmere tidobling i antallet isotretinoin-brukere siden 2004? Er dette en normal eller unormal økning i bruk?

– Det er vanskelig å si sikkert hva som er årsak til denne økningen. Jeg tror flere faktorer kan spille inn: Det er mer fokus på akne som en sykdom som påvirker livskvaliteten til pasienten vesentlig, vi har bred erfaring i behandling av pasienter med isotretinoin og vi har gode rutiner i oppfølgingen av pasientene, sier Teresa Løvold Berents, overlege ved Seksjon for hudsykdommer og regionalt senter for allergi, astma og overfølsomhet (RAAO) ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Løvold Berentss påpeker at det er viktig at leger som behandler pasienter med isotretinoin er rutinerte og har erfaring i å behandle pasienter med alvorlig akne.

– Det er ytterst viktig med et tett oppfølginsopplegg for kvinner spesielt. Siden bruken av isotreitnoin kan være forbundet med alvorlige bivirkninger hos noen er det viktig med tett kontakt med behandlende lege. Det er viktig å informere pasienten før oppstart. Muntlig og skriftlig informasjon og veiledning av pasienten er svært viktig, sier hudlegen.

Hun viser blant annet til podkasten «Huden snakker» av hudlege Claus Lutzow Holm, hvor målet er å hjelpe pasienter med hudsykdom å få god informasjon om hudsykdommen sin. Ifølge Løvold Berents tar tre av episodene for seg akne og behandling av sykdommen.

Noen trenger kraftigere preparater

Akne er en veldig vanlig sykdom, og hos noen kan sykdommen bli uttalt, utbredt og gi arr. Hos en del av pasientene med akne vil det være behov for mer kraftig behandling enn kun lokale preparater.

– I tillegg til lokale preparater er det mulig å supplere med tetracykliner i en periode. Man ønsker å bruke minst mulig tetracykliner grunnet antibiotikaresistens. Kvinner vil kunne supplere med akne vennlig prevensjon. Hvis man ikke kommer til mål med lokale preparater vil det være aktuelt å vurdere indikasjon for isotretinoin. 

– I tillegg til en totaløkning er det nå også betydelig flere kvinner enn menn som bruker legemidlet. Hvordan vil du kommentere den utviklingen, og hvilken betydning har den utviklingen?

– Umiddelbart vil jeg tro det er fordi vi har mer erfaring og har bedre oppfølgingsrutiner av kvinner med alvorlig akne. Det har også vært diskutert om prevensjonsmetoder kan føre til forverring av akne. 

– Er det nødvendig å sette inn tiltak for å bremse veksten i forskrivningen av dette legemidlet, kanskje da spesielt til kvinner?

– Pasienter med alvorlig akne må få behandling. Det er viktig at denne behandlingen gis av leger som har bred erfaring i behandlingen og har et strukturert oppfølgingsopplegg for pasienten. Kvinner må alltid få ekstra informasjon om behandlingen og at oppfølgingen krever månedlige svangerskapstester før ny resept. Kvinner må bruke sikker prevensjon og må informeres om viktigheten av ikke å bli gravid under og til og med en periode etter avsluttet behandling, avslutter Løvold Berents.