STORE PLANER: Sanofi og Innovent Biologics ønsker nå å sette fart på den kliniske utviklingen og kommersialiseringen av to av Sanofis onkologiske legemiddelkandidater, i kombinasjon med Kinas mest brukte sjekkpunkthemmer. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

STORE PLANER: Sanofi og Innovent Biologics ønsker nå å sette fart på den kliniske utviklingen og kommersialiseringen av to av Sanofis onkologiske legemiddelkandidater, i kombinasjon med Kinas mest brukte sjekkpunkthemmer. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Kreftsamarbeid mellom Sanofi og Innovent Biologics

De to legemiddelselskapene har inngått et strategisk samarbeid for å akselere utviklingen av onkologiske legemidler og ekspandere tilstedeværelse i Kina.  

Publisert

Målet med samarbeidet mellom franske Sanofi og kinesiske Innovent Biologics er å bringe innovative legemidler til pasienter i Kina med krefttyper som er vanskelige å behandle.

Skal evalyere medisinkombo

Selskapene ønsker nå å sette fart på den kliniske utviklingen og kommersialiseringen av to av Sanofis onkologiske legemiddelkandidater.

Tusamitamab ravtansine (SAR408701) er et såkalt «first in class» anti-CEACAM5 antistoff-legemiddelkonjugat. Det utprøvende legemidlet er i global fase 3-utvikling som andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft, og i global fase 2-utvikling innen ytterligere indikasjoner, inkludert førstelinje ikke-småcellet lungekreft, gastrisk kreft og andre solide tumorer.

I henhold til avtalen vil Innovent være ansvarlig for utvikling og ekslusiv kommersialisering av tusamitimab innen flere onkologi-basere indikasjoner i Kina. Sanofi vil ha rett på opp til 80 millioner euro i milepælsutbetalinger og royalties på salg av produktet i Kina etter eventuell godkjenning.

Vurderes mot flere krefttyper

SAR444245, en ikke-alfa IL-2-hemmer, evalueres for tiden i globale fase 2-studier som behandling av hudkreft, gastrointestinal kreft, ikke-småcellet lungekreft/mesoteliom, hode- og nakkekreft og lymfom.

Innovent og Sanofi skal etter planen sammen utvikle SAR444245 i Kina innen forskjellige krefttyper, og Innovent vil lede den kliniske utviklingen. Sanofi vil beholde markedsføringstillatelsen for begge produktene, og vil ha det fulle ansvaret for kommersialiseringen av SAR444245. Innovent vil ha rett på opptil 60 millioner euro i milepælsutbeatlinger og royalties fra salg på produktet i Kina etter godkjenning.

Begge legemiddelkandidatene skal utvikles og evalueres i kombinasjon med sintilimab, som er den ledende sjekkpunkthemmeren i Kina. Som en del av avtalen vil Sanofi også investere 300 millioner euro i Innovent gjennom aksjekjøp.

Vil styre tilstedeværelse i Kina

John Reed, global sjef for forskning og utvikling i Sanofi, sier i en uttalelse fra selskapet at det strategiske samarbeidet med Innovent ikke bare vil akselerere utviklingen, markedstilgang og fremtidige kommersialiseringen av de to utprøvende onkologilegemidlene i kombinasjon med sintilimab.

– Det vil også styrke vår helhetlige tilstedeværelse innen onkologi i Kina. Vi ser frem til et suksessfullt partnerskap med Innovent, et av de mest innovative selskapene i Kina, og til å benytte oss av deres utviklingsegenskaper og markedslederskap i landet, sier Reed.

Michael Yu, administrerende direktør i Innovent, sier følgende om samarbeidet:

– Dette vil åpne opp for bruk av sterkere synergier for å akselerere farten på innovasjonsarbeidet. Dette banebrytende partnerskapet vil benytte seg av synergien mellom Sanofi og Innovents pipeline og ressurser til forskning og utvikling, med et felles mål om å adressere store umøtte medisinske behov for kreftpasienter. Vi håper denne avtalen vil gi en god start for de to selskapenes langsiktige partnerskap, og vi ser frem til å bringe flere innovative terapier til pasientene, sier han.

Powered by Labrador CMS