FORBEDRING: – Resultatene fra Serena-2 viser at camizestrant gir signifikant forbedring i progresjonsfri overlevelse sammenlignet med fulvestrant, som har blitt brukt til å behandle pasienter med HR-positiv brystkreft i nesten tjue år, sier hovedutprøver for Serena-2-studien, Mafalda Oliveira. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Lovende data for potensiell AstraZeneca-medisin mot brystkreft

Fase 2-studien Serena-2 viste at selskapets nestegenerasjons, orale, selektive østrogen-reseptor-nebryter (ngSERD) camizestrant signfikant forbedret progresjonsfri overlevelse for pasienter med avansert ER-positiv brystkreft.

Publisert

Studien møtte sitt primærendepunkt ved å demonstrere statistisk signifikant og klinisk meningsfull progresjonsfri overlevelse (PFS), ved både 75mg og 150mg dosering, sammenlignet med fulvestrant (Faslodex) 500 mg, et annet brystkreft-legemiddel fra AstraZeneca. Pasientene som deltok i studien var i den post-menopausale livsfasen, og hadde østrogenreseptor (ER)-positiv, lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

Fare for resistensutvikling

Pasientene som deltok i studien, hadde tidligere blitt behandlet med endokrinterapi for avansert sykdom. Denne typen terapier er mye brukt som behandling av HR-positiv brystkreft, men mange pasienter med avansert sykdom utvikle resistens til førstelinje CDK 4/6-hemmere og østrogenreseptor-målrettede terapier, noe som understreker behovet for ytterligere behandlingsalternativer.

Hovedutprøver for Serena-2-studien, Mafalda Oliveira, sier følgende i en kommentar fra AstraZeneca.

– Resultatene fra Serena-2 viser at camizestrant gir signifikant forbedring i progresjonsfri overlevelse sammenlignet med fulvestrant, som har blitt brukt til å behandle pasienter med HR-positiv brystkreft i nesten tjue år. Disse resultatene er meningsfulle, og understreker potensialet til denne nestegenerasjons orale SERD-en, og det støtter opp under det pågående forskningsprogrammet.

Flere studier på brystkreft

AstraZeneca gjennomfører et bredt klinisk utviklingsprogram for camizestrant innen avansert brystkreft. Dette inkluderer den avgjørende fase 3-studien Serena-6, som evaluerer legemidlet i kombinasjon med CDK 4/6-hemmerne palbociclib eller abemaciclib, i pasienter med HR-positiv metastatisk brystkureft, og som har oppdagbare ESR1-mutasjoner på førstelinjebehandling.

– Vårt mål med vår nestegenerasjons orale SERD csmizestrant er å gi bedre effekt enn allerede eksisterende endokrinterapier for pasienter med HR-positiv brystkreft i tidlige og metastatiske faser. De spennende effekt- og sikkerhetsresultatene fra Serena-2-studien understreker potensialet camizestrant har for å oppnå dette målet i pasienter med ER-dreven brystkreft. Vi ser frem til å avansere vårt omfattende, kliniske fase 3-program for camizestrant, sier Susan Galbraith, direktør for onkologisk forskning og utvikling i AstraZeneca, i en uttalelse fra selskapet.

Powered by Labrador CMS