NYE ANBUDSANBEFALINGER: – Dere vil legge merke til at det kun er anbefalt entablettregimer i årets anbud. Det er gjort en bevisst føring på det, sa Asbjørn Ellingsen, overlege ved St Olavs Hospital og medlem i LIS HIV spesialistgruppen, da han presenterte anbudsresultatet på seminaret. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

MSD til topps i hiv-anbudet - slik ble rangeringen

Delstrigo (doravirin/lamividun/tenofovirdisoproksil) fra MSD hadde lavest pristilbud og er førstevalget av anbefalte førstelinjebehandlinger i årets anbud på hiv-legemidler. Men førstevalget kommer med en merknad.  

Publisert
Asbjørn Ellingsen, overlege ved St Olavs hospital og medlem i LIS HIV spesialistgruppen.

Dovato (dolutegraavir/lamivudin) fra Viiv Healthcare/GSK ble rangert på andreplass, Triumeq (dolutegravir/abakavir/lamivudin) fra Viiv Healthcare/GSK ble rangert på tredjeplass og Biktarvy (biktegravir/emtricitabin/TAF) fra Gilead på fjerdeplass.

Det ble klart på slutten av helseforetakenes anbudsseminar for hiv, som Sykehusinnkjøp arrangerte torsdag 24. november.

Anbefaler kun entablettregimer

Møtet var åpent da anbudsrangeringen ble offentliggjort, men ble lukket for industri og andre aktører, inkludert pressen, slik at helsepersonell i salen kunne diskutere anbudsresultatet, inkludert priser, med LIS HIV spesialistgruppen.

– Dere vil legge merke til at det kun er anbefalt entablettregimer i årets anbud. Det er gjort en bevisst føring på det, sa Asbjørn Ellingsen, overlege ved St Olavs Hospital og medlem i LIS HIV spesialistgruppen, da han presenterte anbudsresultatet på seminaret.

Anbudsvinner med forbehold

Årets anbudsvinner Delstrigo hadde i motsetning til de andre legemidlene i oversikten over de anbefalte førstelinjebehandlingene fått en egen merknad. Der stod det følgende:

Erik Hviding, seniorrådgiver i Sykehusinnkjøp.

«Vurdering av skifte av pågående behandling til doravirin-kombinasjon bør inkludere andre hensyn enn kun pris».

– Hvorfor er det satt en slik merknad til årets anbudsvinner?

– I utgangspunktet ønsker vi at anbudsvinneren skal brukes mest, men det er tatt et forbehold i konkurransebestemmelsene at vi må se hen til oppdaterte retningslinjer. Denne typen legemidler har vært inn og ut av de norskeretningslinjene, så det har vært noe usikkerhet rundt denne. Men det er ikke en større usikkerhet enn at den er en veldig god behandling for behandlingsnaive pasienter, sier Erik Hviding, seniorrådgiver i Sykehusinnkjøp.

Han legger til at det er bred enighet om at de fire nevnte legemidlene er førstelinjebehandling av hiv-pasienter i Norge.

– Forskjellen er at de ikke er rangert i retningslinjene, men det er de i anbudsanbefalingene. Så må legen bruke klinisk skjønn. Legene må ha to tanker i hodet samtidig: En på det kliniske, og en på det samfunnsøkonomiske. Stort sett har de vært veldig flinke til det, sier Hviding.

Nye PrEP og PEP-anbefalinger

Anbudet omfattet i tillegg til terapeutisk behandling av hiv-pasienter også preeksposisjonsprofylakse (PrEP), som er en forebyggende behandling for å unngå hiv-smitte, og posteksposisjonsprofylakse (PeP), som fungerer som en angrepille for å unngå hiv-smitte.

For PrEP er det fortsatt emcitrabin som er anbefalt behandling, men den generiske utgaven fra legemiddelselskapet Mylan byttes fra 1. desember ut med den generiske utgaven til selskapet Zentiva. For PEP er det raltegravir (Isentresss) fra MSD som er det anbefalte legemidlet.

Spesialistgruppen ved Ellingsen presenterte også en liste over legemidler som de ikke anbefaler infeksjonsleger å bruke, på grunn av høy pris og/eller fordi selskapet ikke har meldt på legemidlene i anbudskonkurransen. Av disse var fire fra Gilead (Genvoya, Odefsey, Eviplera og Descovy) og én fra Janssen (Symtuza).

Powered by Labrador CMS