GLAD FOR NYE MEDISINER: – Vi vet er at noen pasienter ikke responderer like godt på injeksjonsbehandling som andre. Noen responderer ikke, og noen opplever at effekten går ut for raskt, slik at de likevel har mange anfall. Kanskje dette kan være en medisin for disse pasientene, sier Jana Midelfart Hoff, leder i Norsk nevrologisk forening. Arkivbilde: Magne Sandnes

Foto:

Nevrolog-leder: – Bra med alternative behandlingsformer

Lederen for Norsk nevrologisk forening tror en oral CGRP-hemmer kan bli et godt alternativ for migrenepasienter som ikke reagerer like godt på injeksjonsbehandling.

Publisert

Mandag denne uken lanserte Pfizer rimegepant (Vydura), den første orale CGRP-hemmeren for akutt og forebyggende behandling av migrene. De tre CGRP-hemmerne som fantes på markedet fra før er alle injeksjoner.

Pfizer bekreftet overfor DM Pharma fredag at de i første omgang vil søke refusjon for pasienter som ikke oppfyller kravene for kronisk migrene.

Glad for alternativer

– Som leder for Norsk nevrologisk forening er jeg glad for at av nye medikamenter og nye muligheter som kan hjelpe pasientene. Vi vet ikke nok om denne nye behandlingen ennå, men på generelt grunnlag er det bra med alternative behandlingsformer, både gjennom injeksjon og tablett. Ulike pasienter har nytte av ulike formuleringer og medisiner, sier Jana Midelfart Hoff, spesialist i nevrologi og overlege ved Haukeland universitetssykehus og leder i Norsk nevrologisk forening.

Overlegen påpeker at fagmiljøet nå er glade for at Stortingets helse- og omsorgskomité lytter til pasienter og leger, og endrer på reglene som så ut til å bli innført for innstramming av reglene for å få CGRP-hemmere på individuell refusjon.

– Det ville betydd mye negativt for mange. Migrene er en utbredt sykdom og representerer et stort folkehelseproblem, og pasienter bør i større omfang enn i dag få hjelp til å bli bedre, sier Midelfart Hoff.

Noen responderer ikke på injeksjonsbehandling

– Hvilke pasienter kan en oral CGRP-hemmer være et godt alternativ for?

– Jeg har ikke rukket å sette meg godt inn i dette ennå, men det vi vet er at noen pasienter ikke responderer like godt på injeksjonsbehandling som andre. Noen responderer ikke, og noen opplever at effekten går ut for raskt, slik at de likevel har mange anfall. Kanskje dette kan være en medisin for disse pasientene. Men dette er noe jeg og fagmiljøet må sette oss mer inn i. Hovedbudskapet fra oss må være at vi er glade for at nye medisiner kommer til en gruppe pasienter med tungt symptomtrykk og som trenger nye behandlingsalternativer, sier nevrologen.

Powered by Labrador CMS