TREDJE GODKJENNING: – Godkjenningen av Skyrizi i EU er en signifikant milepæl på vår vei mot å ekspandere vår portefølje innen kronisk inflammatoriske tarmsykdommer, sier Thomas Hudson, forssskningsdirektør i AbbVie, om den tredje og foreløpig siste godkjente EU-indikasjonen for risankizumab, denne gang mot Chrons sykdom. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Nok en EU-godkjenning for anti-inflammatorisk medisin fra AbbVie

Det amerikanske legemiddelselskapets IL-23-hemmer risankizumab (Skyrizi) er den første av denne typen legemidler som er godkjent i EU for behandling av Chrons sykdom.

Publisert

EU-godkjenningen gjelder intravenøs-, induksjons- og subkutane formuleringer av legemidlet for pasienter med moderat til alvorlig aktiv Chrons sykdom. Pasientene som kan få legemidlet må ha hatt inadekvat respons, tapt respons eller vært intolerante til tradisjonell eller biologisk terapi.

Chrons sykdom er ifølge Helsenorge.no en kronisk tarmsykdom som kan gi alvorlige komplikasjoner. De vanligste symptomene er diaré og magesmerter. Det skrives at legemidler kan holde symptomene i sjekk, men at noen også trenger kirurgisk behandling.

– Signifikant milepæl

Thomas Hudson, direktør for forskning og utvikling og forskningsdirektør i AbbVie, sier i en kommentar fra AbbVie at det fortsatt finnes mange pasienter som lider av hemmende symptomer relatert til Chrons sykdom, som magesmerter og hyppige toalettbesøk.

– Det er derfor vi har omfavnet denne utfordringen. Godkjenningen av Skyrizi i EU er en signifikant milepæl på vår vei mot å ekspandere vår portefølje innen kronisk inflammatoriske tarmsykdommer, sier han.

Hemmer viktig cytokin

Risankizumab er en såkalt interleukin-23 (IL-23)-hemmer, som selektivt blokkerer IL-23-cytokinet ved å binde seg til IL-23s p19-subenhet. IL-23 er kjent for å være involvert i inflammatoriske prosesser, og det er trodd å være koblet til en rekke kroniske immunmedierte sykdommer. Det pågår for tiden fase 3-studier med risankizumab innen psoriasis, psoriasisartritt, Chrons sykdom og ulcerøs kolitt.

Dette er den tredje godkjente indikasjonen for risankizumab. Legemidlet er fra før godkjent som behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriais i voksne som er kandidater foor systemisk terapi. Det er i tillegg, i kombinasjon med kjemoterapien metotrexat, godkjent som behandling av aktiv psoriasisartritt i voknse som har hatt inadekvat respons eller intolerante til én eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (SMARL-er).

Powered by Labrador CMS