VIKTIGE «ASSETS»: «Åtte varemerker som for tiden er på markedet, Cosentyx, Entresto, Zolgensma, Kisqali, Kesimpta, Leqvio, Pluvicto og Scemblix, har alle potensial til å nå salgstopper på flere milliarder dollar», skriver selskapet i en pressemelding. Illustrasjonsbilde: Novartis

Foto:

Novartis lanserer ny global strategi

Den nye strategien bygger blant annet på åtte av selskapets viktigste varemerker, som selskapet tror kan levere salgstopper på flere milliarder dollar.

Publisert

Den nye strategien ble presentert under et det årlige «Meet Novartis Management»-møtet i Basel i slutten av forrige uke mellom Novartis-direktører, investorer og industrianalytikere.

Et rendyrket innovasjonsselskap

Vas Narasimhan, administrerende direktør i Novartis, uttalte under møtet at selskapet er i prosess med å transformeres til et selskap som kun jobber med innovative medisiner.

– Vår strategi fokuserer på våre fem kjerneområder innen terpeutiske områder, viktige teknologiplattformer og det amerikanske markedet, med mål om å øke verdi per nye molekylære entitet fra vår dype pipeline.

Novartis sin globale sjef sa videre at selskapet vil fortsette å levere forbedret økonomi med en sammensatt årlig vekstrate på fire prosent gjennom 2027, og en såkalt «Core Op Inc margin» på ~40%+ på midt- til langsiktig tidshorisont.

– Våre disiplinerte kapitalallokering vil balansere fortsatt investering i selskapet og returnerende kapital til våre aksjonærer, sa Novartis-sjefen.

Lener seg på viktige varemerker

Novartis skal iverksette sin nye strategi med et klart fokus på fem terapeutiske områder der investeringer skal gjøres: Kardiovaskulært, immunologi, nevrovitenskap, solide tumorerer og hematologi.

Selskapet har flere viktige produkter i markedet og potensielle produkter i pipeline innenfor hvert av disse områdene, og som ifølge selskapet har det største vekstpotensialet i i det amerikanske innovative legemiddelmarkedet.

«Åtte varemerker som for tiden er på markedet, Cosentyx, Entresto, Zolgensma, Kisqali, Kesimpta, Leqvio, Pluvicto og Scemblix, har alle potensial til å nå salgstopper på flere milliarder dollar», skriver selskapet i en pressemelding.

Skal vokse i Kina

Videre melder Novartis at disse åtte varemerkene står for vekst på tvers av alle de viktigste geografiske områdene for Novartis, og at dette støtter opp under Novartis sin målsetting om å forbedre selskapets konkurranseposisjon og organisk bygge sin USA-satsing til å bli en topp fem-aktør i USA innen 2027.

«Med en «USA først»-tenkemåte, der vi øker andelen amerikanske pasienter i kliniske studier og bygger kapasitet og talent, vil gjøre det mulig for å oppnå dette målet. Novartis planlegger å bli et topp tre-selskap i Kina, som vil være et viktig vekstmarked over det neste tiåret, samtidig som vi opprettholder posisjonen i Tyskland og Japan», skriver selskapet.