KREVENDE TIDER: – Vi ser at vi har økte råvare- og strømkostnader, og dette gjelder spesielt på vår virusproduksjon på Kløfta, som er veldig energiintensiv, sier Pharmaq-sjef Bernt Martinsen. Bilder i montasje: Pharmaq

Foto:

Pharmaq får nesten 50 prosent høyere strømkostnader i 2022

– Vi har blitt nødt til å ta de kostnadene ut på neste ledd, som er kundene, sier administrerende direktør Bernt Martinsen i Pharmaq, verdens ledende vaksineaktør i akvakulturnæringen. 

Publisert

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Fiskehelseløsninger inkluderer fiskevaksiner, terapiprodukter, vaksinasjonsmaskiner, servicetjenester, forskning og analyser.

Produksjon, administrasjon, forskning og utvikling ligger i Norge, og med global virksomhet i kommersielle oppdrettsmarkeder har Pharmaq rundt 375 medarbeidere. Produktene markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Asia.

Kundene må ta regningen

Bernt Martinsen, administrerende direktør i Pharmaq, sier til DM Pharma at de generelt sett ser det samme som alle andre: Det blir dyrere.

– Vi har blitt nødt til å ta de kostnadene ut på neste ledd, som er kundene. Det er sånn mange gjør det nå, og det er vi også nødt til å gjøre. Vi ser at vi har økte råvare- og strømkostnader, og dette gjelder spesielt på vår virusproduksjon på Kløfta, som er veldig energiintensiv, sier han.

Martinsen sier strømkostnadene er en blanding av innbakte priser i husleie og delvis direkte strømkostnader. Han henviser til finansdirektør Tone Isaachsen Felde for ytterligere detaljer om selskapets strømkostnader.

Stor økning i 2022

Finansdirektør Tone Isaachsen Felde i Pharmaq.

Felde gir ikke noe konkret svar på hvor stor strømregning Pharmaq fikk i 2021, og heller ikke hva de ligger an til å få i strømregning i 2022. Hun kan imidlertid fortelle at de ligger an til en 47 prosents økning i strømutgiftene fra 2021 til 2022. Dette baserer seg på produksjonsdelen av Pharmaqs virksomhet.

– I og med at vi har et anlegg i Overhalla (Trøndelag red.anm.), er effekten mindre enn lenger sør, skriver Felde i en e-post til DM Pharma.

Hun skriver videre at råvarekostnadene har hatt en normal økning i 2022, men at de antar minst 8-9 prosent prisstigning i 2023.

Ikke aktuelt med permitteringer

– Hvordan påvirker de økte kostnadene for råvarer og strøm deres selskap? Hvilke tiltak har dere måttet gjøre for å demme opp for de økte prisene? Har det vært aktuelt med permitteringer på grunn av økte kostnader? 

– Permitteringer har ikke vært et tema hos oss. Vi har økt fokus på kostnadsbesparelser generelt, knyttet til inflasjon og uroligheter internasjonalt, skriver finansdirektøren.

– Har dere gjort energissparingsstiltak i bedriften? I så fall hvilke?

– Vi har noen energisparingstiltak i porteføljen vår, og de økte strømprisene kan fort føre til at ENØK-investeringene øker fordi lønnsomheten øker. Det er da snakk om varmegjenvinning fra produksjonsprosessene, solcelleanlegg og lignende, skriver Felde.