FØRSTE OG ENESTE: Dagens resultater kan legges til de allerede eksisterende bevisene som støtter oppunder Vabysmos effekt i behandlingen av flere ulike retinaltilstander, sier medissinsk direktør Levi Garraway. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Positive resultater for Roche-medisin mot blodpropp i øyet

Toppinjeresultater fra de to fase 3-studiene Balaton og Comino viser at faricimab (Vabysmo) demonstrerte ikke-underlegenhet til aflibercept (Eylea) i pasienter med retinal veneokklusjon.

Publisert

Studiene evaluerte faricimab, det første og eneste bispesifikke antistoffet for øyet, i pasienter som har fått makulaødem grunnet retinal grenveneokklusjon (GRVO) eller den mer alvorlige sentralveneokklusjon (SRVO). Retinal veneokklusjon (RVO) er en synstruende tilstand som rammer 28 millioner mennesker globalt, og er en form for blodpropp i øyet.

Allerede godkjent mot andre øyelidelser

Faricimab er i dag godkjent i over 40 land over hele verden, inkludert USA, Japan, Storbritannia og EU, som behandling av personer som lever med neovaskulær eller våt aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD) oog diabetisk makulaødem (DME). Selskapet skriver at langtidseffekt av behandlingen har blitt dokumentert for begge sykdommer gjennom toårsdata fra fire, store globale studier med mer enn 3000 deltakere.

Begge studiene møtte sine primærendepunkter ved å demonstrere at personer med makulaødem grunnet GRVO eller SRVO, som fikk faricimab-injeksjoner hver fjerde uke i opptil 24 uker, oppnådde ikke-underlegent forbedret synsskarphet, sammenlignet med pasienter som fikk injeksjoner med aflibercept (fra Bayer) hver fjerde uke.

– Alvorlig tilstand

Levi Garraway, medisinsk direktør og sjef for global produktutvikling i Roche, sier i en kommentar at de lovende dataene demonstrerer at Vabysmo potensielt kan bli et nytt behandlingsvalg for personer som lever med retinal veneokklusjon.

– Dette er en alvorlig retinal vaskulær tilstand som kan lede til irreversibel synshemming eller synstap. Dagens resultater kan legges til de allerede eksisterende bevisene som støtter oppunder Vabysmos effekt i behandlingen av flere ulike retinaltilstander. Vi ser frem til å sende inn disse dataene til regulatoriske myndigheter, sier Garraway.

Faricimab er den eneste injiserbare øyemedisinen som er godkjent ved hjelp av fase 3-data som støtter behandlingsintervaller på opptil fire måneder for personer som lever med nAMD og DME. Globalt har mer enn 165 000 doser med faricimab blitt dsitribuert for behandling av de to tilstandene. RVO, nAMD og DME rammer til sammen rundt 70 millioner mennesker globalt, og er blant de ledende årsakene til synstap.

Powered by Labrador CMS