NOE NYTT: – Hiv-miljløet har fortsatt behov for medisiner med unike virkningsmekanismer, som bNAB-er, som kan åpne opp for en helt ny tilnærming til behandling av hiv, sier Kimberly Smith, sjef for forskning og utvikling i ViiV Healthcare. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

«Proof of concept»-funn for mulig ny tilnærming til hiv-behandling

Resultatene fra en fase 2a «proof of concept»-studie viser at det utprøvende, bredt nøytraliserende antistoffet N6LS fra ViiV Healthcare viste sterk antiviral effekt.

Publisert

Resultatene ble presentert på den trettiende HIV-konferansen i Glasgow 23.36. oktober. Viiv Healthcare har GSK som majoritetseier, med Pfizer og Shionobi på eiersiden. 

Fase 2a-studien BANNER var en randomisert, åpen, todelt, multisenter-studie som evaluerte N6LS´sikkerhet, farmakokinetikk og antiviral aktivitet i 14 behandlingsnaive voksne med hiv-diagnosen. Det utprøvende legemidlet ble evaluert i to ulike doser: En høy dose (40 mg/kg) og en ti ganger lavere dose (4 mg/kg) i voksne som lever med hiv. Én enkelt infusjon ble etterfulgt av 48 uker med standard antiretroviral terapi.

Sterk antiviral effekt

Studien viste at en enkelt infusjon av N6LS demonstrerte sterk antiviral effekt ved begge doser, samtidig som legemidlet var godt tolerert av studiedeltakerne. Mot slutten av studiens monoterapi-periode ble virologisk respons til bNAB-en sett i 13 av de 14 studiedeltakerne.

Bredt nøytraliserende antistoffer (bNAB-er) er antistoffer som kan gjenkjenne og blokkere forskjellige hiv-stammers inngang til friske celler. N6LS virker ved å binde seg til et spesifikt sted (gp120) på overflaten til hiv-viruset, som forhindrer virusets inngang til immunsystemcellene (CD4+T-celler). Ved å blokkere hivs inngang til humane CD4-celler, vil ikke viruset kunne replisere seg selv, og hiv-overføringsprosessen kan forhindres.

«First-in-class»-potensial

– På grunn av hivs naturlige evne til å forandre seg raskt, og virusets potensial for å utvikle resistens vil visse behandlinger, har hiv-miljløet fortsatt behov for medisiner med unike virkningsmekanismer, som bNAB-er, som kan åpne opp for en helt ny tilnærming til behandling av hiv, sier Kimberly Smith, sjef for forskning og utvikling i ViiV Healthcare, i en pressemelding fra GSK, Viiv Healthcares majoritetseier.

Hun sier videre at selskapet er stolte over å være i front når det gjelder avansering av denne innovative forskningen.

– Disse positive «proof of concept»-funnene viser N6LS sitt potensial som et «first-in-class» behandlingsalternativ, og understreker vår forpliktelse til å utvikle banebrytende medisiner som kan forandre måten hiv behandles på, sier Smith.

Powered by Labrador CMS