NØDGODKJENT I USA: Testens dobbeltmålsøkende tilnærming sikrer ifølge Roche at MPXV vil kunne fortsette å oppdagelse viruset selv om en mutasjon skulle skje i en av de målområdene. Illustrasjonsbilde: Getty Imagess

Foto:

Roche får nødgodkjent apekopper-test i USA

I mai ble Roche én av de første selskapene som utviklet flere tester for å oppdage apekopper-virus. Nå blir cobas MPXV den første testen som får nødgodkjenning for bruk på faktiske pasientprøver i USA.

Publisert

Testen benytter seg av såkalt «high throughput sequensing», på norsk kalt andregenerasjons sekvenseringsmetode, som muliggjør raskt resultat. Dette skal gjøre det mulig for personer å unngå ytterligere testing eller unødvendig isolasjon, og støtte opp under tilgang til passende behandling så raskt som mulig ved positivt resultat.

Godkjenningen gjelder for cobas MPXV-testen på cobas 6800/8800-systemer. Testen er en «real time» PCR-test for kvalitativ oppdagelse av DNA fra apekopper-virus, i prøver hentet fra individer som mistenker apekopper-infeksjon.

Oppdager virus til tross for mutasjon

Cobas MPXV-testen retter seg mot to forskjellige deler av MPXV-genomet, som begge er mindre mottakelige for mutasjoner enn andre deler av genomet. Denne dobbeltmålsøkende tilnærmingen sikrer ifølge Roche at MPXV vil kunne fortsette å oppdagelse viruset selv om en mutasjon skulle skje i en av de målområdene.

Tidlig ute

Thomas Schinecker, administrerende direktør i Roche Diagnostics, sier følgende:

– Da flere klynger av apekopper-virussinfeksjon først ble rapportert om i land der sykdommen ikke er endemisk, var Roche blant de første selskapene som adressserte virusbekymringen med testutstyr. For å møte behovene for testing og arbeidsflyt-kravene i laboratoriene, i tillegg til tilgang på sikre og pålitelige diagnostikk-løsninger, utviklet vi cobas MPXV på det fullt automatiserte og andregenerasjons sekvenserte cobas 6800/8800-systemet, sier han.

Ifølge en pressemelding fra Roche kan ikke apekopper-viruset, på lik linje med mange andre virus, detekteres kun basert på symptomer alene. Dette er fordi mange apekopper-symptomer ligner på andre utslett-produserende sykdommer som vannkopper, meslinger, bakterielle hudinfeksjoner, og til og med elveblest eller allergier.