TRIVES I NY ROLLE: – Det blir ikke så veldig «corporate», og jeg føler det er «big pharma» med hjerte, sier Heidi Fanebust om rollen som Patient Journey Partner (PJP) i Roche Norge. Lars Jørgen Epland er coach og veileder for de nå syv PJP-ene hos Roche på Brynseng i Oslo.  Foto: Lars Brock Nilsen

TRIVES I NY ROLLE: – Det blir ikke så veldig «corporate», og jeg føler det er «big pharma» med hjerte, sier Heidi Fanebust om rollen som Patient Journey Partner (PJP) i Roche Norge. Lars Jørgen Epland er coach og veileder for de nå syv PJP-ene hos Roche på Brynseng i Oslo. 

Foto: Lars Brock Nilsen

Roche satser på pasientreisen – har byttet ut selgere med Patient Journey Partners

– Vi ønsker en annen type samhandling med aktører i den norske helsetjenesten enn det tradisjonelle selger-kunde-forholdet, sier PJP-coach Lars Jørgen Epland i Roche Norge.

Publisert

BRYNSENG, OSLO: Selgere i legemiddelbransjen har tradisjonelt sett hatt en viktig plass i de større legemiddelselskapene. Oppsøkende salgsarbeid på legekontor og sykehus for å overbevise legene om at selskapets siste godkjente produkt bør brukes, har vært viktig for å sikre salg og tilstedeværelse i markedet.

Nå tenker imidlertid noen selskaper nytt. Roche, et legemiddel- og diagnostikkselskap som har mer enn 100 000 ansatte globalt, innførte for ett års tid siden en ny type rolle globalt i selskapet – Patient Journey Partner (PJP). Rollen skal erstatte den tradisjonelle selgerrollen i selskapet.

– Annen type dialog og partnerskap

Hos Roche Norge på Brynseng i Oslo får DM Pharma møte to av disse PJP-ene: Heidi Fanebust og og Lars Jørgen Epland. Sistnevnte er PJP-coach og veileder for teamet av PJP-er. Fanebust sier kompleksiteten i dagens behandlinger er en av hovedgrunnene til endringen.

– Med dagens behandling og diagnostikk er det behov for en annen type dialog og partnerskap, enn kun at jeg skal komme og selge et legemiddel. Det kan være utfordringer for sykehusene og for pasientgruppene som Roche kan bidra til å hjelpe med, sier hun.

Kollega Lars Jørgen Epland skyter inn at stillingen handler om mer enn tittelen, og innrømmer at legemiddelbransjen er uoffisielle verdensmester i ulike og kompliserte stillingstitler.

– Men dette handler om endring i innhold i stillingene, og markerer at vi slutter med noe og begynner med noe annet.

– Det er først og fremst en endring i tankesettet. Vi vil jobbe med leger, pasientorganisasjoner og politikere for å finne gode løsninger for pasienten og samfunnet. Men vi ønsker så klart også at det skal gagne Roche, sier Fanebust.

Vil løse problemer sammen

– Hvordan jobber PJP-ene annerledes enn selgere?

– PJP-ene skal ha et mer helhetlig perspektiv enn selgerne tradisjonelt har hatt, og stillingene krever et høyere kunnskapsnivå. De ansatte skal kunne ha dialog med partnere om både medisinskfaglige-, diagnostikk- og logistikkutfordringer. Det er ikke alltid det er legemidlene i seg selv det er problemer med. Noen ganger kan det handle om flyten i et sykehus, eller utfordringer med reisevei for pasientene. Der ønsker vi å bidra med vår kompetanse, sier Fanebust.

– Hvordan kan en arbeidshverdag se ut?

– Selv om det er jeg som er PJP, så jobber vi fortsatt i team og har regelmessige teammøter hver torsdag. Der deler vi innsikt og erfaringer fra våre ulike fagfelt, og for eksempel tilbakemeldinger vi har fått fra leger eller pasientorganisasjoner. Hva skal vi gå videre med, og hva kan vi bidra med? Så fortsetter vi dialogen med lege og sykehusavdeling for å finne løsninger sammen på konkrete problemstillinger. Dersom en avdeling for eksempel mangler kompetanse for å løse en problemstilling, kan kanskje vi med et stort globalt nettverk vi hjelpe til med å få inn den kompetansen.

– Så dere jobber som konsulenter for sykehusene?

Nei, det gjør vi ikke, men rollen er som en prosjektleder i Roche, der alt vi gjør skal komme norske pasienter til gode. Vi ønsker ikke å sitte alene i Roche å gjøre prosjekter uten å ha tatt med pasientens perspektiv 

– Hva tjener Roche på å jobbe på denne måten?

– Jeg håper vi tjener på det i den grad at andre helseaktører ser på oss som en naturlig partner for å løse utfordringer, sier Epland, som legger til at de som leverandør av legemidler også har et ansvar for at disse legemidlene brukes riktig.

– Men vi har ikke gått inn for å løse alle utfordringene i helse-Norge. Vi jobber jo fortsatt innen våre terapiområder der vi har vår pipeline av behandlinger. Men fokuset i arbeidet til PJP-ene skal ikke bare ligge på fordeler og ulemper ved våre behandlinger, men på hva som er de faktiske utfordringene, og hva som eventuelt hindrer pasientene å få den optimale behandlingen. Legemidlene våre vil naturlig komme med i det.

– Ordningen har eksistert i et drøyt år nå. Hva er tilbakemeldingene fra deres samarbeidspartnere i helsevesenet?

– Fordelen for våre partnere er at de ikke trenger å forholde seg til like mange personer fra Roche som de måtte tidligere. Det gir ryddigere linjer, og er lettere å forholde seg til. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både helsepersonell og pasientorganisasjoner, som sier dette gjør samhandling lettere. Men vi venter fortsatt på å få gjort en større evaluering, sier Epland.

– «Big pharma» med hjerte

Fanebust sier hun har fått en ny gnist etter å ha gått inn i rollen som Patient Journey Partner.

– Jeg føler jeg kommer med noe hjertefølt når jeg vil hjelpe partnere med å løse et problem, og jeg tror det er motiverende for de fleste av oss som jobber her. Det blir ikke så veldig «corporate», og jeg føler det er «big pharma» med hjerte.

– Er dere alene om dette tankesettet og måten å jobbe på, eller er det andre selskaper dere vet om som gjør liknende ting?

– Jeg tror dette er diskusjoner som pågår i mange selskap. Enten er de på samme reisen som oss, eller så har de blitt inspirert til å komme i gang. Jeg mener det bare er bra hvis alle i legemiddelbransjen har en annen type dialog og struktur i samhandlingen. Men jeg tror definitivt Roche har gått foran, både globalt og her i Norge, avslutter Epland.

Powered by Labrador CMS