Targovax får FDA-godkjenning for melanom-studie i fase 2

Amerikanske legemiddelmyndigheter har vurdert og akseptert studieprotokollen for en kommende fase 2-kombinasjonsstudie som skal evaluere ONCOS-102 i PD-1-sjekkpunkthemmer-refraktoriske pasienter med avansert melanom.

Publisert
KLAR FOR STUDIE: Lone Ottesen, medisinsk direktør i Targovax.  Foto: Targovax

Det norske kreftterapi-selskapet er dermed i rute for å starte opp studien enten sent i 2022 eller tidlig i 2023, skriver Targovax i en pressemelding tirsdag.

Umøtt medisinsk behov

PD-1-sjekkpunkthemmer-refraktorisk avansert melanom, som vil si at pasientene ikke responderer på behandling med PD-1-sjekkpunkthemmer, representerer i dag et stort umøtt medisinsk behov, og rammer mer enn 25 000 pasienter årlig. Diagnosen har generelt dårlig prognose, og det finnes per i dag ingen godkjente behandlingsalternativer

ONCOS-102 demonstrerte i en nylig fase 1-studie det Targovax kaller «svært kompetitiv» responsrate (ORR) på 35 prosent i den aktuelle pasientpopulasjonen, i kombinasjon med PD-1-sjekkpunkthemmer. Enda viktigere er det ifølge Targovax at det sterke ORR-utfallet ble bekreftet av biomarkør-data som viste signifikant økning i T-celleinfiltrasjon og bred og vedvarende aktivering av immun-relaterte gen-signaturer i responderende pasienter.

Samarbeidspartner med to preparater

Basert på disse lovende tidligfase-resultatene har Targovax planlagt en større, multikohort fase 2-studie for å ytterligere utforske og validere fordelene til ONCOS-102 i PD-1-sjekkpunkthemmer-refraktorisk melanom. Studien vil gjennomføres i samarbeid med Agenus, som vil bistå studien med selskapets anti-CTLA-4-terapi botensilimab og PD-1-hemmeren balstilimab, som skal brukes i kombinasjon med ONCOS-102.

I første del av studien vil pasientene deles i to grupper: Pasientene i én gruppe får en høyere dose av ONCOS-102 som monoterapi, og den andre gruppen får en lav og en ny, høyere dose av ONCOS-102 i kombinasjon med balstilimab.  Etter bekreftet sikkerhet for den forhøyede ONCOS-102-dosen, vil studien fortsette inn i sin andre fase med to grupper til: Én gruppe vil få ONCOS-102, for første gang i kombinasjon med anti-CTLA-4-terapien botensilimab, og den fjerde og siste gruppen vil få trippelkombinasjon av ONCOS-102, balstilimab og botensilimab.

– Svar på viktige kliniske spørsmål

Lone Ottesen, medisinsk direktør i Targovax, sier i en uttalelse fra selskapet at de er fornøude med å få den formelle FDA-godkjenningen til å fortsette arbeidet med deres fase 2-studie på avansert melanom.

– Med det foreslåtte studiedesignet vil vi kunne få svar på viktige kliniske spørsmål knyttet til sikkerhet, dosering og komponentenes bidrag, som er kritiske for å muliggjøre etterfølgende registreringsstudier.

Ottesen sier at hun er spesielt spent på kombinasjonen av nestegenerasjons Fc-styrket CTLA-4-sjekkpunkthemmer botensilimab, som er forventet å styrke systemisk aktivitet og gi dypere tumorrespons.

– Vi forventer at trippelkombinasjonen av ONCOS-102, PD-1 og CTLA-4-blokkade vil øke responsratene over allerede sterke 35 prosent ORR, og at dette vil etablere ONCOS-102 som en klasse-ledende kandidat i PD-1-sjekkpunkthemmer-refraktorisk melanom.