EFFEKT LENGE ETTER STOPP: Pasientene som stod på langvarig behandling med ozanimod, og som ble byttet over til placebo, vedlikehold sykdomskontroll i opptil åtte uker etter at behandlingen med ozanimod ble stoppet opp. Illustrasjonsbilde: Getty Image

Foto:

Ulcerøs kolitt: BMS-medisin forhindret tilbakefall tross behandlingstopp

86,1 prosent av pasientene som oppnådde klinisk respons etter induksjonsperiode med ozanimod (Zeposia), fikk ikke tilbakefall etter ett års behandling, til tross for midlertidige behandlingsstopp.

Publisert

I tillegg viste studieanalysen at behandlingen vedlikeholdt sykdomskontrollen i opptil åtte uker til tross for midlertidige behandlingsstopp .

Ozanimod er den første orale sfingosin-1-fossfat (S1P)-reseptormodulatoren som er godkjent for pasienter med ulcerøs kolitt. Funnene ble presentert på American College of Gastroenterology (ACG)-kongressen 21-26. oktober.

Inkluderte behandlingstopp i studien

True North er en multisenter, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase 3-studie som evaluerer effekt og sikkerhet av ozanimod i pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt. Pasientene i studien hadde inadekvat respons eller intoleranse til én av de følgende: orale aminoglykosider, kortikosteroider, immunmodulatorer eller et biologissk legemiddel.

Ettersom midlertidige behandlingsstopp kan skje i normal klinisk praksis, evaluerte analysen hvor lenge behandlingsresponsen varte etter behandlingsstopp. Funnene viser at pasientene som stod på langvarig behandling med ozanimod, og som ble byttet over til placebo, vedlikehold sykdomskontroll i opptil åtte uker etter at behandlingen med ozanimod ble stoppet opp.

Kan hjelpe når midlertidig stopp vurderes

Bruce E. Sands, gastroenterolog og betalt konsulent for Bristol Myers Squibb (BMS), sier det er er kritisk viktig å forstå varigheten på respons etter kontinuerlig ozanimod-behandling.

– Det er fordi det kan hjelpe med klinisk beslutningstaking når midlertidig stopp i behandlingen av ulcerøs kolitt vurderes i klinisk praksis. Disse analysene bekrefter at ozanimod-behandling er effektiv når det kommer til å hjelpe pasientene med å holde seg fri for tilbakefall. De tyder også på at en majoritet av pasientene er tilbakefallsfrie i opptil åtte uker etter at behandlingen har blitt brutt, sier han i en uttalelse fra BMS.

Jonathan Sadeh, Senior Vice President I BMS avdeling for immunologi og fibrotisk utvikling, sier i en kommentar:

– Dataene som ble presentert på ACG demonstrerer at Zeposia-behandling forhindrer tilbakefall av sykdom over ett år med kontinuerlig behandling, og at den vedlikeholder sykdomskontroll dersom det skjer midlertidig brudd i behandlingen. Disse analysene styrker den etablerte profilen til Zeposia for personer som lever med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt, og understreker vår langsiktige forpliktelse til det gastroenterologiske miljøet, sier Sadeh i en uttalelse.