ETTERLYSER BUDSJETTKONSEKVENSER: Koalisjonen for sjeldne sykdommer, her ved Sanofis Hege Kristin Hagen og Shires Kristin Mesteig. Foto: Vidar Sandnes
ETTERLYSER BUDSJETTKONSEKVENSER: Koalisjonen for sjeldne sykdommer, her ved Sanofis Hege Kristin Hagen og Shires Kristin Mesteig. Foto: Vidar Sandnes

Bekymret for finansiering og pasienttilgang for legemidler mot sjeldne tilstander

Legemiddelselskaper frykter at sykehusbudsjettene ikke strekker til, når Helsedirektoratet har foreslått en rekke legemidler mot sjeldne tilstander over på foretaksfinansiering.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i mai, ble det foreslått å gi de regionale helseforetakene finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne tilstander fra 2019. Helsedirektoratet fulgte opp med et forslag om å overføre finansieringsansvaret for drøyt 60 legemidler fra folketrygden til de regionale helseforetakene – det store flertallet av de aktuelle produktene brukes til behandling av sjeldne tilstander.

Nå advarer flere av legemiddelselskapene som spesialiserer seg på sjeldne legemidler mot at sykehusbudsjettene ikke får tilført nok midler til å håndtere det nye finansieringsansvaret.

Ukjente budsjettkonsekvenser
Det er først i statsbudsjettet for 2019, som legges frem i oktober, at en endelig beslutning om å overføre finansieringsansvaret for de aktuelle legemidlene skal fattes. De åtte selskapene Amicus, Alexion, Chiesi, Sanofi, Shire, Sobi, Vertex og Zogenix – som utgjør Koalisjonen for sjeldne sykdommer – peker på at det er foreløpig er høyst uklart hvor mye penger som følger med overføringen.

«Vi har forståelse for at departementet har et ønske om å annonsere overføringen nå, med et formål om å sikre at de regionale helseforetakene får tilstrekkelig tid til å forberede seg til overføringen. Allikevel synes vi det er problematisk at direktoratet ber om innspill uten at budsjettkonsekvensene for overføringen for tilhørende budsjett er kjent», skriver selskapene i sitt høringssvar til endringen:

«Koalisjonen er særlig bekymret for at genetiske sykdommer gir en opphopning av pasienter i enkelte geografiske områder, og at budsjettkonsekvensen for det enkelte sykehus dermed kan bli uforutsigbar og uhåndterlig. Sykehus kan komme i en hvor de ikke vet hvor mange eller hvilke pasienter de har eller vil kunne få finansieringsansvar for».

«Mindre homogen» legemiddelgruppe
Som begrunnelse for utvalget av de legemidlene som er foreslått flyttet til sykehusfinansiering, peker Helsedirektoratet på at «legemiddelgruppen til behandling av sjeldne sykdommer er mindre homogen enn andre grupper og bruken av disse legemidlene krever spesialkompetanse som tilsier at den styres av lege i spesialisthelsetjenesten».

Flere av legemidlene i utvalget krever overvåking eller beredskap av spesialisthelsetjenesten, eller utstyr som besittes av sykehussektoren, ifølge direktoratet.

Foruten legemidler mot sjeldne sykdommer, har Helsedirektoratet foreslått å gi sykehusene finansieringsansvaret for enkelte legemidler mot multippel sklerose og veksthormonforstyrrelser, som fremdeles ligger hos folketrygden.

Her er legemidlene som foreslås overført til sykehusfinansiering.

Powered by Labrador CMS