– Hvis man ved å benytte seg av denne metodikken kan korte ned tiden på studiene og samtidig beholde kvaliteten, vil vi raskere kunne tilby pasienter som trenger behandling nye legemidler, sier Gro Bogen Nilsen (t.v)  og Christine Winterstein i Merck Norge. Montasje: Getty Images/Merck Foto:
– Hvis man ved å benytte seg av denne metodikken kan korte ned tiden på studiene og samtidig beholde kvaliteten, vil vi raskere kunne tilby pasienter som trenger behandling nye legemidler, sier Gro Bogen Nilsen (t.v) og Christine Winterstein i Merck Norge. Montasje: Getty Images/Merck Foto:

Biomarkør-samarbeid mellom Merck og Age Labs

Legemiddelselskapet håper å kunne bruke norske Age Labs blodtest i fremtidige kliniske studier for å sikre raskere utvikling av sine legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det norske diagnostikk-selskapet Age Labs utvikler en blodtest som skal kunne forutsi risiko for utvikling av spesifikke aldersrelaterte sykdommer. Ifølge Age Labs skal metodikken kunne finne biomarkører som blant annet kan hjelpe med å redusere kostnader, tid og antallet pasienter som trengs i fremtidens kliniske studier på nye legemidler.

Vil supplere annen diagnostikk
Nå ønsker legemiddelselskapet Merck å prøve metodikken ut i klinisk praksis.

– Blodtesten Age Labs utvikler kan potensielt gi svaret på tre spørsmål: Den kan bidra til å avklare risikoen for å utvikle en spesifikk sykdom. Hvis en person allerede har en sykdom, kan testen potensielt avklare risikoen for om sykdommen vil utvikle seg raskt eller ikke. I tillegg kan man gjennom denne blodtesten kunne få svar på hvordan en pasient vil respondere på en behandling. Testen vil supplere diagnostikk som er vanlig å bruke i dag, forklarer Gro Bogen Nilsen, Head of Governmental Affairs and Communication i Merck Norge.

Raskere tilgang for pasientene
Nilsen poengterer at kliniske studier på nye legemidler gjøres i flere ulike faser, og at studiene ofte tar lang tid å utføre.

– Hvis man ved å benytte seg av denne metodikken kan korte ned tiden på studiene og samtidig beholde kvaliteten, vil vi raskere kunne tilby pasienter som trenger behandling nye legemidler. Dette er bra både for pasientene, samfunnet og for oss som selskap, da vi er opptatte av å utvikle legemidler og så raskt som mulig gi tilgang på disse til pasientene.

Planen er nå at blodtesten fra Age Labs skal prøves ut i klinisk praksis innen flere av selskapets terapiområder.

– Vi skal innledningsvis se på fertilitet, men vi planlegger også å inkludere denne testen i arbeidet med utvikling av nye legemidler innen kreft og multippel sklerose (MS), forklarer Nilsen.

Potensial for bruk i kliniske studier
Ifølge medisinsk direktør Christine Winterstein jobber nå Merck med å sette Age Labs i kontakt med klinikere som har ekspertise innenfor klinisk studiedesign, i tillegg til lokale og globale eksperter i legemiddelselskapet.

– De vil jobbe sammen med Age Labs og gi informasjon om hvordan vi kan bruke biomarkøren i et klinisk studieprogram. Vi vil være et bindeledd mellom klinikerne og Agelabs. De har utviklet metodikken. Nå skal vi sammen se nærmere på hvordan den egner seg til bruk i kliniske studier. Piloten vil kjøres på norsk nivå, og hvis dette viser seg å være lovende, vil man i fremtiden kunne integrere denne metodikken i en større global klinisk studie, sier Winterstein.

– Samarbeide for å nå et felles mål
Per i dag er Merck i samtale med Age Labs om å bruke testen på en populasjon innen fertilitet, uavhengig av behandling.

– Dette er et godt eksempel på betydning og verdi av partnerskap. At et stort og globalt selskap som oss samarbeider med et viktig og kompetent miljø i Norge, er helt i tråd med våre ønsker om å samarbeide for å nå et felles mål: Nemlig å sikre pasientene raskere tilgang til behandling som virker for dem.

Powered by Labrador CMS