BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Foto: Effector
BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Foto: Effector

Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge

Bransjeveteran skal lede det norske kontoret.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det danske kommunikasjonsselskapet Effector, som kun jobber med legemiddelindustri og helsenæring, har allerede kontorer i Danmark, Sverige og Finland. I begynnelsen av denne måneden etablerte selskapet seg med et eget kontor i Norge. Det norske kontoret skal ledes av Lars Henrik Østevold, som selv har 17 års erfaring fra legemiddelindustrien.

– Hvorfor fant dere ut at tiden nå var inne for å etablere seg i Norge?

– Det er nok en kombinasjon av flere forhold. Det handler litt om å ha rett person på rett sted, og at jeg ikke vært tilgjengelig for dette før nå. Men vi har også sett at det er en økende etterspørsel og et økende behov for spesialisering blant kundene, sier Østevold.

– Er det trender i legemiddelmarkedet som forklarer at etterspørselen har økt?

– Det er kanskje fordi flere selskaper etablerer seg på nordisk nivå. Da passer det godt med én aktør som kjenner alle de nordiske markedene.

Kjenner bransjebehovene
– Det finnes allerede mange kommunikasjonsbyråer. Hva er poenget med et byrå som kun konsentrerer seg om legemiddelindustrien?

– Jeg tror det er ekstremt viktig at legemiddelindustrien har en aktør som forstår behovene deres. Legemiddelselskapene må ta mange lovmessige og regulatoriske hensyn, og da er det viktig med et kommunikasjonsbyrå som forstår dette, og som kan foreslå passende løsninger og tiltak ut fra hva som er tillatt. Mange kommunikasjonsbyråer har kanskje store vyer og ideer, men vet ikke like godt hva som er greit å gjøre i denne bransjen.

– Du har selv jobbet mange år i legemiddelindustrien. Hvilken betydning har det i den nye rollen din?

– Jeg tror det har en positiv betydning. Da har jeg erfaring med regulatorisk arbeid, og jeg kjenner både salgsperspektivet, myndighetsperspektivet og pasientperspektivet. Den trefoldigheten er en fin kompetanse å ha med seg. Så kan man snu det, og si at jeg er farget eller preget av legemiddelindustrien, men nå har jeg tatt steget ut og kan se på bransjen med litt friske øyne.

Omdømmeproblemer
– Hva er de største kommunikasjonsutfordringene for legemiddelindustrien i dag?

– Utgangspunktet er at legemiddelindustrien har en viktig funksjon i samfunnet, fordi legemidler er avgjørende for å redde liv. Samtidig har myndighetene en viktig oppgave med å forvalte skattebetalernes penger, når de bestemmer hvilke legemidler som skal få refusjon. I dette skjæringspunktet ser vi at legemiddelselskapene har problemer med omdømmet. Det er fortsatt utfordrende å vite hvordan man skal kommunisere budskapet om at legemiddelindustrien jobber med å bedre livskvaliteten til pasienter og å redde menneskers liv.

– Hva tror du må til for å løse omdømmeproblemene til legemiddelindustrien?

– To sentrale stikkord er åpenhet og transparens: Å være åpne om alt fra hvem som står på firmaenes honorarlister, til alle studieresultater  enten de er positive eller negative. Og videre å fortelle om all den fantastiske forskningen legemiddelindustrien gjør. I sum tror jeg åpenhet er avgjørende for at legemiddelindustrien skal rettferdiggjøre sin plass i samfunnet og bevare tilliten hos skattebetalerne. Det er noe industrien må jobbe med hver dag, sier Østevold.

Powered by Labrador CMS