Nordmann ny leder for kreftområdet for Novartis Norden

Geir Roger Høli er ny leder for kreftområdet for Novartis Norden. Høli flytter tilbake til Norge etter å ha jobbet elleve år i utlandet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

NORDEN: Geir Roger Høli er ny leder for kreft og onkologi i Novartis Norden. 

      
        Foto: Privat
NORDEN: Geir Roger Høli er ny leder for kreft og onkologi i Novartis Norden.  Foto: Privat

Geir Roger Høli flytter tilbake til Norge og Oslo etter elleve år i utlandet hvor han har jobbet ved Novartis sitt hovedkontor i Base, Sveits, og Sandoz-divisjonen i Munchen, Tyskland.

Høli startet i industrien som legemiddelkonsulent i 1997. Før han flyttet utenlands jobbet han i Novartis Norge i ti år, frem til 2010.

– I den perioden var jeg innom flere ulike lederstillinger før jeg ble daglig leder for Pharma delen i Norge.

Erfaring fra Sveits og Tyskland

I 2010 flyttet Høli til Basel og Sveits, hvor han jobbet ved Novartis hovedkontor.

– Der hadde jeg ulike lederroller, blant annet head of commercial operations for region Europa, deretter franchise head innen hjerte-kar segmentet før jeg fikk sjansen til å jobbe i ulike globale roller som var mer fokusert på strategiske prosjekter på Corporate nivå.

I 2018 flyttet han videre til Sandoz-divisjonen, som er en del av Novartis, med fokus på utvikling av biosimilars og generiske legemidler med hovedkontor i Munchen, Tyskland.

– Der hadde jeg rollen som global head of commercial operations biosimilars, en rolle jeg har hatt de fire siste årene før jeg fikk denne muligheten til å komme tilbake til Norden og jobbe med kreft og onkologi.

– Hva er det viktigste du tar med deg fra disse rollene inn i din nye stilling?

– Jeg er veldig privilegert som har fått anledning til jobbe med flere forskjellige ulike business-modeller i Novartis systemet, alt fra mer spesialiserte medisiner til og mer generelle medisiner innenfor mange ulike terapiområder. 

– Gjennom roller hvor jeg har jobbet tett med flere land i Europa og på et globalt nivå, har jeg tilegnet meg erfaring og kunnskap om ulike markedsmodeller og forskjellige måte å arbeide på. Internasjonal erfaring fra et hovedkontor, det å ha fått anledning til å ta del i strategiske beslutninger og prioriteringer med et globalt perspektiv tror jeg er en nyttig erfaring å ha med seg inn i diskusjonen om hvordan å markedsføre Norge og Norden som et attraktivt sted å investere i.

– Utenlandsk blikk

Høli sier at selv om man i Norge er god på mye, så er det fremdeles mulig å lære og la seg inspirere av andre land.

– Jeg tror vi fortsatt kan la oss inspirere og lære fra andre land som står ovenfor de samme utfordringene innenfor helsesektoren som vi gjør her.

Han forteller at han nok kommer tilbake til Norge og Norden med et mer utenlandsk blikk på hvilke muligheter og utfordringer som finnes.

– Men jeg håper det å bringe inn nye perspektiver inn i debatten om hvordan vi, sammen med ulike samarbeidspartnere innen offentlig og privat sektor, skal løse fremtiden helseutfordringer i Norge er sunt og forhåpentligvis nyttig bidrag.

– Erfaring fra ulike land og helsesystemer vil nok også kommer godt til nytte i interne diskusjoner med min nye nordiske organisasjon om hvordan vi best kan jobbe for at kreftpasienter skal få tilgang til så gode behandlingsalternativer som mulig.

Har base i Oslo

– Hva blir dine viktigste oppgaver i din nye rolle som leder for kreftområdet i Novartis Norden?

– For det første så blir det å bli kjent med hele den nye organisasjonen og ikke minst lære mer om hvilke utfordringer vi står ovenfor i hvert enkelt land.

– Deretter blir det å sette de riktige prioriteringene med tanke på den brede innovative porteføljen innenfor ulike kreftområder. Vår visjon er å være en foretrukket samarbeidspartner for både offentlige og private aktører, samt akademia, hvor vi i fellesskap kan skape de best løsningene for kreftpasienter i Norge og Norden.

– Det er mye spennende og innovativt som skjer i Norge som vi kan utnytte innenfor kreftområdet. Både med tanke på ulike registerdata og vår sterke kompetanse i å drive kliniske studier som kan hjelpe oss i å etablere en mer persontilpasset behandling i fremtiden.

Han mener fordelen med en nordisk organisasjon er at man kan lære av hverandre siden det allerede eksiterer et tett samarbeid innen landene.

Hølis private base vil være i Oslo, men på jobb vil han bevege seg mellom de ulike landenes kontorer så fort det lar seg gjøre.

– Min ambisjon er å være jevnlig til stede på alle de nordiske kontorene selv om jeg vil være basert ut fra Norge av praktiske hensyn.

– Tre viktige områder for Norge fremover 

– Helsenæring i Norge – hvordan ser du på fremtiden her?

– Jeg tror det er et stort uutnyttet potensiale i Norge bare vi tør å tenke nytt og markedsføre Norge som ett attraktivt land å investere i når globale og regionale prioriteringer gjøres.

– For Norge tror jeg det er tre hovedområder som kommer til å være viktige fremover:

– Fokus på å tiltrekke oss kliniske studier fordi det gir muligheter til å tilby pasienter behandling som fortsatt ikke er godkjent.

– Vi må utnytte data fra ulike registre bedre. Her står Norge i en særstilling med enorme menger data som igjen kan bidra til å utvikle fremtidens behandlinger. Vi har helseanalyseplattformen som er et viktig bidrag til at dette blir en realitet, men det må skje raskt slik vi ikke sakker akterut i forhold til andre land.

– Og sist, men ikke minst ett tett og åpent samarbeid mellom ulike aktører som igjen kan bidra til gode løsninger til det beste for norske pasienter. Her har vi allerede flere gode prosjekter på gang med for eksempel CONNECT konsortiumet hvor Novartis er ett av tre firmaer som deltar i IMPRESS studien.

– Men vår ambisjon må være å gjøre enda mer i tiden fremover. Mye av løsningene for fremtidens helsesektor ligger i nettopp slike samarbeidsprosjekter og det jobber vi for i Novartis Onkologi.

Powered by Labrador CMS