KJENNELSE: Legemiddelselskapet Novartis har gjennom en kjennelse fra amerikansk ankedomstol blokkert et forsøkt fra den kinesiske legemiddelprodusenten HEC Pharma på å lansere en generisk versjon av multippel sklerose (MS)-legemiddelet fingolimod (Gilenya). Illustrasjonsbilde av multippel sklerose: Getty Images Foto:

KJENNELSE: Legemiddelselskapet Novartis har gjennom en kjennelse fra amerikansk ankedomstol blokkert et forsøkt fra den kinesiske legemiddelprodusenten HEC Pharma på å lansere en generisk versjon av multippel sklerose (MS)-legemiddelet fingolimod (Gilenya). Illustrasjonsbilde av multippel sklerose: Getty Images

Foto:

Novartis vant frem i amerikansk patenttvist

Legemiddelselskapet Novartis har gjennom en kjennelse fra amerikansk ankedomstol blokkert et forsøkt fra den kinesiske legemiddelprodusenten HEC Pharma på å lansere en generisk versjon av multippel sklerose (MS)-legemiddelet fingolimod (Gilenya). – Saken i USA har ikke noen betydning for det europeiske og norske markedet, sier Veronika Barrabés, daglig leder i Novartis Norge til Dagens Medisin Pharma.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Saken i USA har ikke noen betydning for det europeiske og norske markedet, sier Veronika Barrabés. Foto: Novartis Norge
– Saken i USA har ikke noen betydning for det europeiske og norske markedet, sier Veronika Barrabés. Foto: Novartis Norge

En kjennelse fra en amerikansk ankedomstol opprettholder gyldigheten av et sentralt amerikansk patent som dekker fingolimod (Gilenya). Det er utstedt en permanent forføyning mot det kinesiske selskapet HEC Pharma frem til patent utløper i desember 2027.

Det er nettstedet Pharmaphorum som melder dette.

Avgjørelsen beskrives som en stor seier for Novartis fordi HEC Pharma var det eneste gjenværende legemiddelselskapet som utfordret patentet. Men skriver videre at det kan dukke opp generika på det amerikanske markedet før desember 2027 og viser til tidligere inngåtte forliksavtaler med andre generiske selskaper.

Veronika Barrabés, daglig leder i Novartis Norge skriver i en kommentar til Dagens Medisin Pharma at reglene for patent på legemidler er forskjellige i ulike land.

– Et legemiddel har flere typer patent, det kan være patent for eksempelvis virkestoff, indikasjon eller formulering. Disse patentene kan ha ulik varighet. De norske patentreglene er ikke de samme som de amerikanske. Dermed har ikke saken i USA noen betydning for det europeiske og norske markedet.

Hun skriver videre at selskapet ønsker at det omtalte legemiddelet fortsatt skal være tilgjengelig for norske pasienter med multippel sklerose (MS).

– MS er en uforutsigbar kronisk sykdom som angriper hjernen og ryggmargen til pasienten, og som dermed kan ha stor påvirkning på dagliglivet til pasienter og deres familie. Nevrologiske tilstander, som MS, er et viktig satsingsområde for Novartis, og vi vil fortsette å utvikle nyskapende MS-medisiner fremover.

Powered by Labrador CMS