Ultimovacs har fullført andre dosekohort i fase 1 TENDU-studien

Det norske kreftselskapet Ultimovacs har fullført behandling av andre dosekohort i fase 1 TENDU-studien. Ingen sikkerhetsproblemer er funnet i de to første dosenivå-kohortene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Jens Bjørheim, medisinsk direktør i Ultimovacs.

      
        Foto: Ultimovacs
Jens Bjørheim, medisinsk direktør i Ultimovacs. Foto: Ultimovacs

TENDU-studien er designet for å evaluere selskapets Tetanus-Epitope-Targeting (TET)-plattform i behandling av pasienter med prostatakreft.

Studien er en såkalt «første i menneske» doseeskalerende studie designet for å generere innledende sikkerhets- og immunaktiveringsdata.

Det er Drug Safety Monitoring Board (DSMB), en gruppe med eksperter som er satt til å overvåke pasientsikkerhet under klinisk utprøving, som rapporterer at det ikke er funnet noen sikkerhetsproblemer knyttet til de to første dosekohortene.

Totalt er seks pasienter behandlet, tre i hvert dosenivå; 40 og 400 mikrogram.

Konklusjonen betyr at den doseeskalerende studien kan fortsette med innrullering av pasienter til tredje og siste kohort med dose på 960 mikrogram.

– Den fortsatte fremgangen i fase 1-sikkerhetsevalueringen av TET-plattformen er veldig oppmuntrende. Hovedfokuset på dette stadiet i studien er sikkerhet og toleranse til vår nye terapeutiske vaksinekandidat for prostatakreft, en krefttype med et stort udekket medisinsk behov, uttaler Jens Bjørheim, medisinsk direktør i Ultimovacs.

TET-plattformens adjuvansteknologi muliggjør design og produksjon av flere terapeutiske kreftvaksiner og kan potensielt brukes til å styrke og øke T-celleresponser på kreftceller ved å målrette antigener som er spesifikke for en type kreft eller felles for flere tumortyper, skriver selskapet i en pressemelding.

Videre står det at ved å kombinere kreftantigener og vaksineadjuvansen i samme molekyl kan plattformen generere vaksinekandidater med en potensiell fordelaktig sikkerhets- og administreringsprofil, inkludert mulighet til å behandle pasienter på et tidlig stadium av sykdommen.

Powered by Labrador CMS