PRESENTERER: Det norske kreftselskapet Ultimovacs skal presentere data på kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med ipilimumab på Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) som avholdes i Washington DC. USA. Illustrasjonsbilde av hudkreft-celler: Getty Images Foto:

PRESENTERER: Det norske kreftselskapet Ultimovacs skal presentere data på kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med ipilimumab på Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) som avholdes i Washington DC. USA. Illustrasjonsbilde av hudkreft-celler: Getty Images

Foto:

Ultimovacs presenterer data fra fase 1/2-studie

Det norske kreftselskapet Ultimovacs skal presentere data på kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med ipilimumab på Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) som avholdes i Washington DC. USA.

Publisert

Dataene viser at kombinasjonen med selskapets kreftvaksine UV1 og ipilimumab induserte dynamisk, multifunksjonelle T-celleresponser hos pasienter med melanom, med potensial for beskyttelse i fem år eller mer.

Dataene, fra studien hvor tolv pasienter med melanom deltok, viste at kombinasjonen induserer en T-cellerespons hos 91 prosent av pasientene. Selskapet skriver i en pressemelding at kombinasjonen induserer T-celler som er polyfunksjonelle og produserer flere effektorcytokiner som interferon-gamma og TNF-alfa, som er avgjørende for en robust antitumorrespons.

Tumorbiopsier viste en tilstrømming av tumorinfeltrerte lymfocytter hos pasienter som responderte godt på behandling. Selskapet skriver at funnet er et godt signal i et bredere forskning- og utviklingsprogram rettet mot å dokumentere de mekanistiske effektene av kreftvaksinen.

– Dette er gledelige og klare data. De UV1-induserte T-cellene fortsetter å reagere dynamisk på tilstedeværelsen av antigen over en lengre periode. Levetiden til den induserte immunresponsen og den vedvarende proliferative kapasiteten til T-cellene gir optimisme for UV1s potensial til å gi langsiktig klinisk effekt for pasientene, uttaler Gustav Gaudernack, vitenskapelig ansvarlig i Ultimovacs.

Powered by Labrador CMS